המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 358/88 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז ואח', פ"ד מג(2), 529
חזרה לעמוד הקודם
30.07.1989|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 358/88 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז ואח', פ"ד מג(2), 529

בג"ץ מורה כי, פרט למקרים של צורך צבאי-מבצעי המונע זאת, יש לכלול בצו, המוצא לפי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), הודעה על האפשרות להשיג עליו בטרם יופעל – תחילה לפני מפקד האזור, ואחר כך גם לפני בג"ץ. במקרים דחופים מותר לאטום את הבית לאלתר, כיוון שאטימה, להבדיל מהריסה, הפיכה. גם במקרה זה תימסר למקבל הצו הודעה על זכותו להשיג כאמור. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים

נושאים קשורים