בג"ץ 358/88 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז ואח', פ"ד מג(2), 529 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 358/88 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז ואח', פ"ד מג(2), 529
פסיקה | פסיקה / עליון | 30.07.1989
בג"ץ 358/88 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז ואח', פ"ד מג(2), 529
בג"ץ מורה כי, פרט למקרים של צורך צבאי-מבצעי המונע זאת, יש לכלול בצו, המוצא לפי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), הודעה על האפשרות להשיג עליו בטרם יופעל – תחילה לפני מפקד האזור, ואחר כך גם לפני בג"ץ. במקרים דחופים מותר לאטום את הבית לאלתר, כיוון שאטימה, להבדיל מהריסה, הפיכה. גם במקרה זה תימסר למקבל הצו הודעה על זכותו להשיג כאמור. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ מורה כי, פרט למקרים של צורך צבאי-מבצעי המונע זאת, יש לכלול בצו, המוצא לפי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), הודעה על האפשרות להשיג עליו בטרם יופעל – תחילה לפני מפקד האזור, ואחר כך גם לפני בג"ץ. במקרים דחופים מותר לאטום את הבית לאלתר, כיוון שאטימה, להבדיל מהריסה, הפיכה. גם במקרה זה תימסר למקבל הצו הודעה על זכותו להשיג כאמור. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות