בג"ץ 202/81 - טביב ואח' נ' שר הביטחון ואח', פ"ד לו(2), 622 המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 202/81 - טביב ואח' נ' שר הביטחון ואח', פ"ד לו(2), 622
פסיקה | פסיקה / עליון | 03.12.1981
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת בעלי קרקעות פלסטינים להורות למשרד הביטחון לבטל הפקעת קרקעות שבבעלותם לשם סלילת כביש. העתירה נדחתה. בית המשפט קובע כי מכוח אמנת האג חובה על השלטון לכבד את החוקים שהיו בתוקף בעת כיבוש שטחים שנכבשו, אלא אם כן קיימת "מניעה מוחלטת". בנסיבות עתירה זו, קובעים השופטים, "שיקולים צבאיים וביטחוניים היו השיקולים הדומינאנטיים בהחלטה בדבר בחירת התוואי לכביש הנדון, ולפיכך אין בה פסול מטעמים של המשפט הבינלאומי". הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות