המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 979/99 - קרלו ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
23.11.1999|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 979/99 - קרלו ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין

פסק הדין קבע כי התכלית העומדת בבסיס תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל היא מניעת פער בין מעמדו של הורה היושב בישראל מכוח חוק הכניסה לישראל ובין מעמדו של ילד שנולד בישראל אך לא זכה בשל כך למעמד חוקי בה. התקנה מיועדת להבטיח את שלמות התא המשפחתי ואת אינטרס השמירה על שלום הילד.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים