בג"ץ 785/87 - עפו ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', פ"ד מב(2), 4 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 785/87 - עפו ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', פ"ד מב(2), 4
פסיקה | פסיקה / עליון | 10.04.1988
בג"ץ 785/87 - עפו ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', פ"ד מב(2), 4
בג"ץ דחה את העתירות שעסקו בחוקיות צווי גירוש לפי תקנה 112 לתקנות ההגנה (שעת-חירום), בקובעו כי מטרת חקיקתו של סעיף 49 לאמנת ג'נבה הרביעית היתה למנוע גירושים המוניים להשמדה או לעבודות כפייה, מסיבות מדיניות או אתניות, של האוכלוסייה האזרחית המוגנת, ואין זה המקרה דנן. השופט בך, בדעת מיעוט, קובע כי סעיף 49 אוסר גם גירוש של יחידים, והאיסור הוא גורף וללא סייג. עם זאת, הוא מסכים לדחיית העתירות בקובעו כי סעיף 49 הוא הוראה של המשפט הבינלאומי ההסכמי, ולא המינהגי , ולכן היא אינה מהווה חוק מחייב. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ דחה את העתירות שעסקו בחוקיות צווי גירוש לפי תקנה 112 לתקנות ההגנה (שעת-חירום), בקובעו כי מטרת חקיקתו של סעיף 49 לאמנת ג'נבה הרביעית היתה למנוע גירושים המוניים להשמדה או לעבודות כפייה, מסיבות מדיניות או אתניות, של האוכלוסייה האזרחית המוגנת, ואין זה המקרה דנן. השופט בך, בדעת מיעוט, קובע כי סעיף 49 אוסר גם גירוש של יחידים, והאיסור הוא גורף וללא סייג. עם זאת, הוא מסכים לדחיית העתירות בקובעו כי סעיף 49 הוא הוראה של המשפט הבינלאומי ההסכמי, ולא המינהגי , ולכן היא אינה מהווה חוק מחייב. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות