חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מספר 4 - תביעות בשל פעולות כוחות הבטחון ביהודה והשומרון וחבל עזה), התשס"א-2001 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מספר 4 - תביעות בשל פעולות כוחות הבטחון ביהודה והשומרון וחבל עזה), התשס"א-2001
חקיקה | חוק | 26.06.2002
חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מספר 4 - תביעות בשל פעולות כוחות הבטחון ביהודה והשומרון וחבל עזה), התשס"א-2001
תיקון חוק הנזיקים האזרחיים, שמטרתו להסדיר את הטיפול בתביעות נגד המדינה בגין פעילותם של כוחות הביטחון בשטחים הכבושים. התיקון מגדיר "פעולה מלחמתית" כ"כל פעולה של לחימה בטרור, במעשי איבה או בהתקוממות, וכן פעולה כאמור לשם מניעתם של טרור ומעשי איבה או התקוממות שנעשתה בנסיבות של סיכון לחיים או לגוף". עוד קובע התיקון כי בית המשפט לא ידון בתביעה אלא אם כן הנפגע או אפוטרופסו נתן הודעה בכתב תוך 60 ימים מיום המעשה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תיקון חוק הנזיקים האזרחיים, שמטרתו להסדיר את הטיפול בתביעות נגד המדינה בגין פעילותם של כוחות הביטחון בשטחים הכבושים. התיקון מגדיר "פעולה מלחמתית" כ"כל פעולה של לחימה בטרור, במעשי איבה או בהתקוממות, וכן פעולה כאמור לשם מניעתם של טרור ומעשי איבה או התקוממות שנעשתה בנסיבות של סיכון לחיים או לגוף". עוד קובע התיקון כי בית המשפט לא ידון בתביעה אלא אם כן הנפגע או אפוטרופסו נתן הודעה בכתב תוך 60 ימים מיום המעשה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות