ע"פ 123/83 - חברת ק.פ.א. פלדות קרית ארבע בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(1), 813 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ע"פ 123/83 - חברת ק.פ.א. פלדות קרית ארבע בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(1), 813
פסיקה | פסיקה / עליון | 01.04.1984
ע"פ 123/83 - חברת ק.פ.א. פלדות קרית ארבע בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(1), 813
פסק דין בערעור מתנחלים מקרית ארבע שהואשמו בעבירות מס וטענו כי אינם חייבים במס משום שאינם תושבי ישראל, ולפי כללי המשפט הבינלאומי אין להטיל מס על אנשים המתגוררים בשטח כבוש. בית המשפט קובע כי חל חיוב במס על הכנסתו של כל אזרח ישראלי שצמחה, הופקה או נתקבלה בשטח הכבוש. השופטים מוסיפים כי קביעת נורמות על ידי הריבון, שעניינן הטלת מס על אזרחי המדינה, גם אם העילה לחיוב נוצרה מחוץ לתחומיה הטריטוריאליים, אינה נוגדת את המשפט הבינלאומי. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בערעור מתנחלים מקרית ארבע שהואשמו בעבירות מס וטענו כי אינם חייבים במס משום שאינם תושבי ישראל, ולפי כללי המשפט הבינלאומי אין להטיל מס על אנשים המתגוררים בשטח כבוש. בית המשפט קובע כי חל חיוב במס על הכנסתו של כל אזרח ישראלי שצמחה, הופקה או נתקבלה בשטח הכבוש. השופטים מוסיפים כי קביעת נורמות על ידי הריבון, שעניינן הטלת מס על אזרחי המדינה, גם אם העילה לחיוב נוצרה מחוץ לתחומיה הטריטוריאליים, אינה נוגדת את המשפט הבינלאומי. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות