בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט, חזר בו הצבא מדרישתו השרירותית, המתנה את הטיפול בפניותיהם של פלסטינים הפונים באמצעות ארגוני זכויות אדם, לרבות המוקד להגנת הפרט, למת"ק עזה, במסירת מספרי הטלפון האישיים של הפונים: בתשובה, טוען הצבא, כי הנחיה זו התקבלה בעקבות דרישת השב"כ והיא נחוצה ל"צרכים אופרטיביים", אולם הוחלט לבטלה  כשפלסטינים פונים למת"ק עזה באמצעות ארגונים כדוגמת המוקד להגנת הפרט. עם זאת, במידת הצורך מספרי הטלפון יתקבלו בעת המעבר של הפלסטינים במחסום ארז המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.02.2007
בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט, חזר בו הצבא מדרישתו השרירותית, המתנה את הטיפול בפניותיהם של פלסטינים הפונים באמצעות ארגוני זכויות אדם, לרבות המוקד להגנת הפרט, למת"ק עזה, במסירת מספרי הטלפון האישיים של הפונים: בתשובה, טוען הצבא, כי הנחיה זו התקבלה בעקבות דרישת השב"כ והיא נחוצה ל"צרכים אופרטיביים", אולם הוחלט לבטלה  כשפלסטינים פונים למת"ק עזה באמצעות ארגונים כדוגמת המוקד להגנת הפרט. עם זאת, במידת הצורך מספרי הטלפון יתקבלו בעת המעבר של הפלסטינים במחסום ארז
בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט, חזר בו הצבא מדרישתו השרירותית, המתנה את הטיפול בפניותיהם של פלסטינים הפונים באמצעות ארגוני זכויות אדם, לרבות המוקד להגנת הפרט, למת"ק עזה, במסירת מספרי הטלפון האישיים של הפונים: בתשובה, טוען הצבא, כי הנחיה זו התקבלה בעקבות דרישת השב"כ והיא נחוצה ל"צרכים אופרטיביים", אולם הוחלט לבטלה  כשפלסטינים פונים למת"ק עזה באמצעות ארגונים כדוגמת המוקד להגנת הפרט. עם זאת, במידת הצורך מספרי הטלפון יתקבלו בעת המעבר של הפלסטינים במחסום ארז

ביום 21.1.07 פנה המוקד להגנת הפרט במכתב למשרד ראש הממשלה, בדרישה לבטל הנחיה בלתי סבירה ושרירותית של מת"ק עזה, המתנה את הטיפול בפניותיהם של פלסטינים, שפונים באמצעות ארגוני זכויות אדם, לרבות המוקד להגנת הפרט, במסירת מספרי הטלפון האישיים של הפונים. הנחיה זו, טען המוקד, הינה שרירותית, בעיקר משום שמת"ק עזה מסרב לעמוד בקשר ישיר עם הפונים הפלסטינים ולמסור להם, למשל, תשובות לבקשותיהם. כן טען המוקד, כי הנחיה זו מנוגדת לעקרונות יסוד של המשפט המנהלי הישראלי, וכי זוהי דרישה טורדנית, החודרת לפרטיותם של התושבים וללא כל הצדקה. לפיכך, דרש המוקד לבטל את ההנחיה האמורה וכן לדעת מיהו הגורם שהורה על ביצועה, ומה המניעים שעמדו מאחורי אותה הנחיה.

במכתב תשובה מיום 19.2.07, מציין הצבא כי ההנחיה למסור את מספרי הטלפון האישיים של הפונים למת"ק עזה התקבלה בעקבות דרישת השב"כ, וכי מספרי הטלפון של הפונים נחוצים ל"צרכים אופרטיביים" של השב"כ. הנחיה זו, טוען הצבא, אינה פוגעת בפרטיותם של הפונים ואף אושרה על ידי היועמ"ש. יחד עם זאת, מוסיפים נציגי הצבא, הנחיה זו לא תחול יותר על פלסטינים הפונים למת"ק עזה באמצעות ארגונים כדוגמת המוקד להגנת הפרט. במידת הצורך, מציינים נציגי הצבא, מספרי הטלפון יתקבלו בעת המעבר של הפלסטינים במחסום ארז.


לצפייה במכתב המוקד מיום 21.1.07


לצפייה במכתב התשובה של הצבא מיום 19.2.07

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 21.1.07 פנה המוקד להגנת הפרט במכתב למשרד ראש הממשלה, בדרישה לבטל הנחיה בלתי סבירה ושרירותית של מת"ק עזה, המתנה את הטיפול בפניותיהם של פלסטינים, שפונים באמצעות ארגוני זכויות אדם, לרבות המוקד להגנת הפרט, במסירת מספרי הטלפון האישיים של הפונים. הנחיה זו, טען המוקד, הינה שרירותית, בעיקר משום שמת"ק עזה מסרב לעמוד בקשר ישיר עם הפונים הפלסטינים ולמסור להם, למשל, תשובות לבקשותיהם. כן טען המוקד, כי הנחיה זו מנוגדת לעקרונות יסוד של המשפט המנהלי הישראלי, וכי זוהי דרישה טורדנית, החודרת לפרטיותם של התושבים וללא כל הצדקה. לפיכך, דרש המוקד לבטל את ההנחיה האמורה וכן לדעת מיהו הגורם שהורה על ביצועה, ומה המניעים שעמדו מאחורי אותה הנחיה.

במכתב תשובה מיום 19.2.07, מציין הצבא כי ההנחיה למסור את מספרי הטלפון האישיים של הפונים למת"ק עזה התקבלה בעקבות דרישת השב"כ, וכי מספרי הטלפון של הפונים נחוצים ל"צרכים אופרטיביים" של השב"כ. הנחיה זו, טוען הצבא, אינה פוגעת בפרטיותם של הפונים ואף אושרה על ידי היועמ"ש. יחד עם זאת, מוסיפים נציגי הצבא, הנחיה זו לא תחול יותר על פלסטינים הפונים למת"ק עזה באמצעות ארגונים כדוגמת המוקד להגנת הפרט. במידת הצורך, מציינים נציגי הצבא, מספרי הטלפון יתקבלו בעת המעבר של הפלסטינים במחסום ארז.


לצפייה במכתב המוקד מיום 21.1.07


לצפייה במכתב התשובה של הצבא מיום 19.2.07

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות