הגדר הרעה: הפרת זכויות האדם כתוצאה מהקמת מכשול ההפרדה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הגדר הרעה: הפרת זכויות האדם כתוצאה מהקמת מכשול ההפרדה
דוחות | דוח | 31.03.2003
הגדר הרעה: הפרת זכויות האדם כתוצאה מהקמת מכשול ההפרדה
נייר עמדה של 'בצלם' הבוחן את השפעת מכשול ההפרדה על חיי האוכלוסייה הפלסטינית ואת הפרות זכויות האדם והמשפט הבינלאומי הכרוכות בהקמת המכשול. מאתר בצלם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נייר עמדה של 'בצלם' הבוחן את השפעת מכשול ההפרדה על חיי האוכלוסייה הפלסטינית ואת הפרות זכויות האדם והמשפט הבינלאומי הכרוכות בהקמת המכשול. מאתר בצלם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות