בזכות התערבותו של המוקד להגנת הפרט תוכלנה נשים מהגדה המערבית שמענן הרשום הוא בעזה, לבקר אצל בניהן בכלא ולשוב לביתן: לאחר שכבר אושרו הביקורים עצמם, איימו הסוהרים כי ישלחו את הנשים באוטובוס חזרה לעזה, אך בביקורים הבאים חזרו בהם מכוונתם בעקבות מכתב מהיועץ המשפטי של הגדה המערבית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.06.2007
בזכות התערבותו של המוקד להגנת הפרט תוכלנה נשים מהגדה המערבית שמענן הרשום הוא בעזה, לבקר אצל בניהן בכלא ולשוב לביתן: לאחר שכבר אושרו הביקורים עצמם, איימו הסוהרים כי ישלחו את הנשים באוטובוס חזרה לעזה, אך בביקורים הבאים חזרו בהם מכוונתם בעקבות מכתב מהיועץ המשפטי של הגדה המערבית
בזכות התערבותו של המוקד להגנת הפרט תוכלנה נשים מהגדה המערבית שמענן הרשום הוא בעזה, לבקר אצל בניהן בכלא ולשוב לביתן: לאחר שכבר אושרו הביקורים עצמם, איימו הסוהרים כי ישלחו את הנשים באוטובוס חזרה לעזה, אך בביקורים הבאים חזרו בהם מכוונתם בעקבות מכתב מהיועץ המשפטי של הגדה המערבית

ביום 7.5.2006 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בשל מחדלו של הצבא לקיים את התחייבותו בפני בג"ץ, לטפל בבקשות של תושבי השטחים הגרים בגדה ומענם הרשום בעזה - לבקר אצל קרוביהם הכלואים בישראל. המוקד טען בעתירה כי למענם הרשום של העותרים אין כל נפקות באשר לחובתו של הצבא לממש את הזכות לביקורי משפחה במתקני הכליאה, שהיא זכות יסוד, הן של העצורים והן של בני משפחותיהם.

לתשובת המדינה צורף נוהל מיום 26.6.06 לטיפול בבקשות לביקורי כלואים, בו נקבע שבקשותיהן של אותן נשים לביקור בכלא יוגשו באמצעות הצלב האדום בגדה, והאחרון יעבירן, ברשימה נפרדת, למינהל האזרחי. גורמי המינהל האזרחי יטפלו בבקשות כפי שהם מטפלים בבקשותיהם של תושבי הגדה הרשומים ככאלה, וההיתרים שיונפקו יהיו זהים להיתרים המונפקים לתושבי הרצועה ע"י מת"ק עזה.

מתלונות שהגיעו למוקד עלה, כי לאחר שנסתיים הביקור נאמר לשתי נשים כי עליהן לעלות על האוטובוס הנוסע לעזה. הנשים הסבירו שהן גרות בגדה המערבית וכי משם הגיעו לביקור, אולם הסוהרים איימו עליהן כי בפעם הבאה, אם לא ישנו את מענן הרשום, יועלו על האוטובוס הנוסע לעזה.

בעקבות פניית המוקד, ביום 22.1.07 הבהיר היועץ המשפטי של הגדה המערבית לשירות בתי הסוהר, כי יש להתיר את חזרתן של הנשים לביתן בגדה המערבית, ולהקפיד על הנוהל שהתקבל.


לצפייה בעתירה מיום 7.5.06


לצפייה בנוהל מיום 26.6.06


לצפייה בהודעת יועמ"ש גדמ"ע מיום 22.1.07

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 7.5.2006 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בשל מחדלו של הצבא לקיים את התחייבותו בפני בג"ץ, לטפל בבקשות של תושבי השטחים הגרים בגדה ומענם הרשום בעזה - לבקר אצל קרוביהם הכלואים בישראל. המוקד טען בעתירה כי למענם הרשום של העותרים אין כל נפקות באשר לחובתו של הצבא לממש את הזכות לביקורי משפחה במתקני הכליאה, שהיא זכות יסוד, הן של העצורים והן של בני משפחותיהם.

לתשובת המדינה צורף נוהל מיום 26.6.06 לטיפול בבקשות לביקורי כלואים, בו נקבע שבקשותיהן של אותן נשים לביקור בכלא יוגשו באמצעות הצלב האדום בגדה, והאחרון יעבירן, ברשימה נפרדת, למינהל האזרחי. גורמי המינהל האזרחי יטפלו בבקשות כפי שהם מטפלים בבקשותיהם של תושבי הגדה הרשומים ככאלה, וההיתרים שיונפקו יהיו זהים להיתרים המונפקים לתושבי הרצועה ע"י מת"ק עזה.

מתלונות שהגיעו למוקד עלה, כי לאחר שנסתיים הביקור נאמר לשתי נשים כי עליהן לעלות על האוטובוס הנוסע לעזה. הנשים הסבירו שהן גרות בגדה המערבית וכי משם הגיעו לביקור, אולם הסוהרים איימו עליהן כי בפעם הבאה, אם לא ישנו את מענן הרשום, יועלו על האוטובוס הנוסע לעזה.

בעקבות פניית המוקד, ביום 22.1.07 הבהיר היועץ המשפטי של הגדה המערבית לשירות בתי הסוהר, כי יש להתיר את חזרתן של הנשים לביתן בגדה המערבית, ולהקפיד על הנוהל שהתקבל.


לצפייה בעתירה מיום 7.5.06


לצפייה בנוהל מיום 26.6.06


לצפייה בהודעת יועמ"ש גדמ"ע מיום 22.1.07

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות