המוקד להגנת הפרט וחמישה ארגוני זכויות אדם נוספים, קוראים למדינת ישראל לפתוח בדחיפות את המעברים לעזה: בעקבות סגירת המעברים לכודים בעזה מאות פליטים שסכנה לחייהם, חולים ופצועים מהאירועים האחרונים אינם יכולים לעבור לצורך טיפולים רפואיים, מוצרי מזון בסיסיים אוזלים מהמדפים ומחריף המחסור בציוד רפואי חיוני המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
18.06.2007
המוקד להגנת הפרט וחמישה ארגוני זכויות אדם נוספים, קוראים למדינת ישראל לפתוח בדחיפות את המעברים לעזה: בעקבות סגירת המעברים לכודים בעזה מאות פליטים שסכנה לחייהם, חולים ופצועים מהאירועים האחרונים אינם יכולים לעבור לצורך טיפולים רפואיים, מוצרי מזון בסיסיים אוזלים מהמדפים ומחריף המחסור בציוד רפואי חיוני
המוקד להגנת הפרט וחמישה ארגוני זכויות אדם נוספים, קוראים למדינת ישראל לפתוח בדחיפות את המעברים לעזה: בעקבות סגירת המעברים לכודים בעזה מאות פליטים שסכנה לחייהם, חולים ופצועים מהאירועים האחרונים אינם יכולים לעבור לצורך טיפולים רפואיים, מוצרי מזון בסיסיים אוזלים מהמדפים ומחריף המחסור בציוד רפואי חיוני

ארגוני זכויות אדם בישראל, מתריעים היום מפני המצוקה הקשה ברצועת עזה, מצוקה אשר עלולה להחריף, אם תמשיך ישראל לסגור את הגבולות ולבודד את עזה מהעולם החיצון, תוך מניעת אספקת ציוד חיוני, כליאת התושבים בתוך הרצועה ומניעת חזרתם הביתה של תושבי עזה הנמצאים מחוץ לרצועה.

בסוף השבוע סגרה ישראל את מעברי הגבול שבין רצועת עזה לעולם החיצון. מעבר קרני, עורק החיים של רצועת עזה, דרכו מועברים מוצרי יסוד, סגור מזה היום השישי.  מוצרים טריים כגון בשר, פירות ומוצרי חלב, כבר החלו לאזול מהמדפים.  ארגון המזון הבינלאומי מתריע על היווצרות של מחסור במזון כבר בסוף השבוע, אם לא ייפתחו המעברים. היום, נסגר נחל עוז, דרכו מועבר דלק לרצועת עזה.

מעבר רפיח סגור מזה היום השמיני ומעבר ארז סגור מאז אתמול. תושבי עזה אשר יצאו את הרצועה אינם יכולים לחזור לבתיהם ולהתאחד עם משפחותיהם. תושבי עזה שמבקשים לצאת לקבל טיפול רפואי במצרים או בישראל, לרבות חולים כרוניים ופצועים מהאירועים האחרונים, כלואים בתוך עזה. מספר קטן של מנות דם הגיע בימים האחרונים לרצועה דרך מחסום ארז, אולם ישנו מחסור, הולך ומחריף בציוד רפואי חיוני.  כעת לכודים מאות פליטים בין מעבר ארז הסגור וחיילי צה"ל היורים עליהם גז מדמיע, לבין אנשי הזרוע המבצעת של החמאס שמונעים את חזרתם לעזה.

מדינת ישראל אינה יכולה לעמוד מנגד בשעה שזכויות האדם הבסיסיות של תושבי עזה מופרות ובראש ובראשונה כאשר הזכות הבסיסית לחיים ולשלמות הגוף נמצאת בסכנה.

ישראל שולטת במעברים היבשתיים בין עזה לישראל, במרחב האווירי של עזה ובמים הטריטוריאליים שלה, ואינה מאפשרת מעבר אנשים או סחורות דרך הים או האוויר. במידה רבה שולטת ישראל גם על הגבול בין עזה למצרים, ובכל גבולותיה של הגדה המערבית, אליה מנסים לברוח פליטים מעזה.  סגירת המעברים והאיום לנתק את הרצועה מרשת החשמל והמים מתפרש כענישה קולקטיבית של כלל תושבי הרצועה.

אנו קוראים למדינת ישראל למלא את חובותיה מכוח המשפט הבינלאומי, ולפתוח את הגבולות של עזה לעולם החיצון. אנו קוראים למדינת ישראל לאפשר לאלה הנמצאים בסכנת חיים לעזוב את רצועת עזה לאלתר ולהיכנס לגדה המערבית. אנו קוראים למדינת ישראל לאפשר את יציאתם לישראל ולמצרים של חולים ופצועים הזקוקים לטיפול רפואי. אנו קוראים למדינת ישראל לפתוח את המעברים היבשתיים לרצועה ולאפשר כניסת אספקה הומניטרית, ובמיוחד דלק, תרופות ומוצרי יסוד.

הדפסה הדפסה
שיתוף

ארגוני זכויות אדם בישראל, מתריעים היום מפני המצוקה הקשה ברצועת עזה, מצוקה אשר עלולה להחריף, אם תמשיך ישראל לסגור את הגבולות ולבודד את עזה מהעולם החיצון, תוך מניעת אספקת ציוד חיוני, כליאת התושבים בתוך הרצועה ומניעת חזרתם הביתה של תושבי עזה הנמצאים מחוץ לרצועה.

בסוף השבוע סגרה ישראל את מעברי הגבול שבין רצועת עזה לעולם החיצון. מעבר קרני, עורק החיים של רצועת עזה, דרכו מועברים מוצרי יסוד, סגור מזה היום השישי.  מוצרים טריים כגון בשר, פירות ומוצרי חלב, כבר החלו לאזול מהמדפים.  ארגון המזון הבינלאומי מתריע על היווצרות של מחסור במזון כבר בסוף השבוע, אם לא ייפתחו המעברים. היום, נסגר נחל עוז, דרכו מועבר דלק לרצועת עזה.

מעבר רפיח סגור מזה היום השמיני ומעבר ארז סגור מאז אתמול. תושבי עזה אשר יצאו את הרצועה אינם יכולים לחזור לבתיהם ולהתאחד עם משפחותיהם. תושבי עזה שמבקשים לצאת לקבל טיפול רפואי במצרים או בישראל, לרבות חולים כרוניים ופצועים מהאירועים האחרונים, כלואים בתוך עזה. מספר קטן של מנות דם הגיע בימים האחרונים לרצועה דרך מחסום ארז, אולם ישנו מחסור, הולך ומחריף בציוד רפואי חיוני.  כעת לכודים מאות פליטים בין מעבר ארז הסגור וחיילי צה"ל היורים עליהם גז מדמיע, לבין אנשי הזרוע המבצעת של החמאס שמונעים את חזרתם לעזה.

מדינת ישראל אינה יכולה לעמוד מנגד בשעה שזכויות האדם הבסיסיות של תושבי עזה מופרות ובראש ובראשונה כאשר הזכות הבסיסית לחיים ולשלמות הגוף נמצאת בסכנה.

ישראל שולטת במעברים היבשתיים בין עזה לישראל, במרחב האווירי של עזה ובמים הטריטוריאליים שלה, ואינה מאפשרת מעבר אנשים או סחורות דרך הים או האוויר. במידה רבה שולטת ישראל גם על הגבול בין עזה למצרים, ובכל גבולותיה של הגדה המערבית, אליה מנסים לברוח פליטים מעזה.  סגירת המעברים והאיום לנתק את הרצועה מרשת החשמל והמים מתפרש כענישה קולקטיבית של כלל תושבי הרצועה.

אנו קוראים למדינת ישראל למלא את חובותיה מכוח המשפט הבינלאומי, ולפתוח את הגבולות של עזה לעולם החיצון. אנו קוראים למדינת ישראל לאפשר לאלה הנמצאים בסכנת חיים לעזוב את רצועת עזה לאלתר ולהיכנס לגדה המערבית. אנו קוראים למדינת ישראל לאפשר את יציאתם לישראל ולמצרים של חולים ופצועים הזקוקים לטיפול רפואי. אנו קוראים למדינת ישראל לפתוח את המעברים היבשתיים לרצועה ולאפשר כניסת אספקה הומניטרית, ובמיוחד דלק, תרופות ומוצרי יסוד.

מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות