המוקד להגנת הפרט - המוקד להגנת הפרט מבקר את אלוף פיקוד הדרום על הודעתו התמוהה, כי ביטול הדרישה מתושבי רצועת עזה, המערערים על דחיית בקשתם לכניסה לישראל, למסור מספר טלפון אישי כתנאי לטיפול, נעשתה בטעות: לטענת המוקד, אין זה אלא תירוץ דל הנועד לחדש את ההנחיה השרירותית והבלתי סבירה, ולהתחמק מהתחייבות קודמת
חזרה לעמוד הקודם
24.06.2007

המוקד להגנת הפרט מבקר את אלוף פיקוד הדרום על הודעתו התמוהה, כי ביטול הדרישה מתושבי רצועת עזה, המערערים על דחיית בקשתם לכניסה לישראל, למסור מספר טלפון אישי כתנאי לטיפול, נעשתה בטעות: לטענת המוקד, אין זה אלא תירוץ דל הנועד לחדש את ההנחיה השרירותית והבלתי סבירה, ולהתחמק מהתחייבות קודמת

המכתב מיום 3.6.07 הינו המשך לפרשה שתחילתה לפני כחצי שנה. אז דרש המוקד במכתב ללשכת ראש הממשלה לבטל הנחיה של מת"ק עזה, המתנה את הטיפול בפניותיהם של פלסטינים הפונים באמצעות ארגוני זכויות אדם, במסירת מספרי הטלפון האישיים של הפונים. הנחיה זו, טען המוקד, הינה שרירותית, בעיקר היות שמת"ק עזה מסרב לעמוד בקשר ישיר עם הפונים הפלסטינים ולמסור להם, למשל, תשובות לבקשותיהם. כן טען המוקד, כי הנחיה זו מנוגדת לעקרונות יסוד של המשפט המינהלי הישראלי, וכי זוהי דרישה טורדנית, החודרת לפרטיותם של התושבים וללא כל הצדקה. לפיכך, דרש המוקד לבטל את ההנחיה האמורה, ולקבל מידע אודות הגורם שהורה על ביצועה ואודות המניעים להוצאתה.

במכתב תשובה מיום 19.2.07, ציין הצבא כי ההנחיה למסור את מספרי הטלפון האישיים של הפונים למת"ק עזה התקבלה בעקבות דרישת השב"כ, וכי מספרי הטלפון של הפונים נחוצים ל"צרכים אופרטיביים" של השב"כ. הנחיה זו, טען הצבא, אינה פוגעת בפרטיותם של הפונים ואף אושרה על ידי היועמ"ש. יחד עם זאת, מוסיפים נציגי הצבא, הנחיה זו לא תחול יותר על פלסטינים הפונים למת"ק עזה באמצעות ארגוני זכויות אדם, כדוגמת המוקד להגנת הפרט. במידת הצורך, מציינים נציגי הצבא, יימסרו מספרי הטלפון בעת מעברם של הפלסטינים במחסום ארז.

ואולם, ביום 7.5.07 נתקבל במוקד להגנת הפרט מכתב המודיע כי הודעת הצבא (מיום 19.2.07 לעיל) נשלחה למוקד "בטעות", כי הייתה זו אך "עמדה פנימית שהופצה כחלק מעבודת מטה" וכן ש"שליחת המכתב לא תואמה עם הגורמים הרלוונטיים".

התירוץ כי המכתב נשלח אל המוקד בטעות מעורר תמיהה, ונראה שכך מנסה הצבא להתחמק מהתחייבויותיו הקודמות: במכתב המבטל את הדרישה מצוין בבירור כי נתקבל אישור כל הגורמים הנוגעים בדבר: "בעקבות הנחיית המתאם, מוקד הפניות אינו מתנה עוד קבלת מספרי טלפון, בהתאם להנחיית הרמת"ק וסיכום נושא מול השב"כ". זאת ועוד, במשך שלושה חודשים שלמים אכן חדלו פקידי המת"ק לדרוש מספרי טלפון – אם כך, כיצד ניתן לטעון שהמכתב נשלח בטעות, אם האמור בו בוצע בשטח?!

לאור התנהלותו המקוממת של הצבא, דורש המוקד לבטל את ההנחיה החדשה, ולקבל מידע אודות הגורמים שהחליטו עליה ואודות תכליתה. כן דורש המוקד לדעת לשם מה נחוצים מספרי הטלפון, מה עשה עימם והיכן הם נשמרים.

יצוין, כי ביום 19.6.07, חצי שנה לאחר שנשלח המכתב הראשון ללשכת ראש הממשלה, התקבל במוקד מכתב מהלשכה, המציין כי מספרי הטלפון אכן נדרשים בעת הגשת הבקשה למת"ק ארז. זאת, לטענתם, כדי לאבחן את המבקשים בצורה אפקטיבית.


לצפייה במכתב המוקד מיום 3.6.07


לצפייה במכתב ממשרד ראש הממשלה מיום 14.6.07


לצפייה במכתב הצבא מיום 7.5.07


לצפייה במכתב המוקד מיום 21.1.07


לצפייה במכתב התשובה של הצבא מיום 19.2.07

נושאים קשורים