בג"ץ 3239/02 - מרעב ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3239/02 - מרעב ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 05.02.2003
בג"ץ 3239/02 - מרעב ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' פסק דין
בג"ץ קיבל חלקית עתירה נגד חוקיותם של צווי מעצר מיוחדים שהוצאו נגד אלפי העצורים שנעצרו במהלך מבצע "חומת מגן". הוא פסק שיש לקצר את תקופות המעצר הממושכות ללא אישור שיפוטי שנקבעו בצווים, וקבע כי הזמן שבמהלכו מנוע העצור מלהשמיע את טענותיו בפני חוקריו הוא ארוך מדי. בג"ץ קיבל עם זאת את עמדת המדינה כי המעצר על פי הצווים עומד בתנאי קיומו של חשד אישי כנגד כל עצור, וכי לא נפל פגם בהארכת התקופה שבה נמנעת פגישת העצור עם עורך דין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קיבל חלקית עתירה נגד חוקיותם של צווי מעצר מיוחדים שהוצאו נגד אלפי העצורים שנעצרו במהלך מבצע "חומת מגן". הוא פסק שיש לקצר את תקופות המעצר הממושכות ללא אישור שיפוטי שנקבעו בצווים, וקבע כי הזמן שבמהלכו מנוע העצור מלהשמיע את טענותיו בפני חוקריו הוא ארוך מדי. בג"ץ קיבל עם זאת את עמדת המדינה כי המעצר על פי הצווים עומד בתנאי קיומו של חשד אישי כנגד כל עצור, וכי לא נפל פגם בהארכת התקופה שבה נמנעת פגישת העצור עם עורך דין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות