בג"ץ 606/78 - איוב ואח' נ' שר הבטחון ואח', פ"ד לג(2), 113 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 606/78 - איוב ואח' נ' שר הבטחון ואח', פ"ד לג(2), 113
פסיקה | פסיקה / עליון | 15.03.1979
בג"ץ 606/78 - איוב ואח' נ' שר הבטחון ואח', פ"ד לג(2), 113
פסק דין בעתירות 25 בעלי קרקעות פלסטינים להורות לצבא לבטל את הפקעת אדמתם, לאפשר להם להיכנס אליה ולהשתמש בה, ולבטל את ההחלטה לבנות עליה התנחלויות. העתירות נדחו. בית המשפט קובע כי מבחינת המשפט הבינלאומי המנהגי, שמצא ביטוי בהוראות אמנת האג, אין העותרים זכאים לסעד שביקשו, כיוון שבמקרה של נכסי דלא ניידי המפקד הצבאי בשטח הכבוש דורש מהבעלים, כנגד תשלום תמורה, את השימוש ברכושו, אך אינו שולל ממנו את בעלותו. בית המשפט מוסיף כי מיקום הקרקעות שהופקעו מצדיק את פעולת הצבא גם מטעמים ביטחוניים. המסמך באדיבות 'תקדין'.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירות 25 בעלי קרקעות פלסטינים להורות לצבא לבטל את הפקעת אדמתם, לאפשר להם להיכנס אליה ולהשתמש בה, ולבטל את ההחלטה לבנות עליה התנחלויות. העתירות נדחו. בית המשפט קובע כי מבחינת המשפט הבינלאומי המנהגי, שמצא ביטוי בהוראות אמנת האג, אין העותרים זכאים לסעד שביקשו, כיוון שבמקרה של נכסי דלא ניידי המפקד הצבאי בשטח הכבוש דורש מהבעלים, כנגד תשלום תמורה, את השימוש ברכושו, אך אינו שולל ממנו את בעלותו. בית המשפט מוסיף כי מיקום הקרקעות שהופקעו מצדיק את פעולת הצבא גם מטעמים ביטחוניים. המסמך באדיבות 'תקדין'.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות