המוקד להגנת הפרט - עובד המוקד להגנת הפרט זומן לשיחה עם איש שב"כ, בה נשאל ותוחקר אודות פעילותו במוקד ומחוצה לו: איש השב"כ, שכינה עצמו "פיטר", אף מסר לעובד המוקד כי יש לו "הצעה" עבורו, "לעזור אחד לשני"
חזרה לעמוד הקודם
17.10.2007

עובד המוקד להגנת הפרט זומן לשיחה עם איש שב"כ, בה נשאל ותוחקר אודות פעילותו במוקד ומחוצה לו: איש השב"כ, שכינה עצמו "פיטר", אף מסר לעובד המוקד כי יש לו "הצעה" עבורו, "לעזור אחד לשני"

ביום 25.7.07 קיבל מר תום מהגר, עובד המוקד להגנת הפרט, שיחת טלפון מאדם שהציג עצמו כ"פיטר ממשרד הביטחון". פיטר אמר כי יש לו הצעה עבור מר מהגר, ושאין זו הצעת עבודה. הפגישה התקיימה במשרד בגבעת שאול בירושלים. בתחילת הפגישה, שאל איש השב"כ אודות העמדות הפוליטיות של מר מהגר, שהשיב ופירט את תפיסתו הרעיונית, סיפר על סירובו לשרת במחסום הצבא ועל ישיבתו בכלא בגין הסירוב.

בהמשך העלה פיטר בפני מר מהגר תרחישים וביקש את דעתו. כך למשל תיאר מצב בו פוגעים אנשי שמאל בגדר ההפרדה. מר מהגר ציין כי מגוחך לדבר על בחור צעיר הגוזר בפלאייר חתיכת תיל, כשבסמוך הורסת מדינת ישראל בתים כענישה קולקטיבית, במסווה של פעולה חוקית. פיטר הוסיף כי הוא יודע שאנשי שמאל נפגשים עם פלסטינים(!), ומר מהגר השיבו שאכן הוא לוקח חלק בפעילות תנועת "לוחמים לשלום". פיטר יידע את מר מהגר כי הוא מכיר את התנועה, והוא חושש כי פעילי שמאל יחצו את הקו מפעולה לגיטימית כמו זו, לפעילות טרור. הוא דיבר על האפשרות של העברת חבילה ממולכדת מפלסטינים ליהודים, אך מר מהגר ציין כי האפשרויות התיאורטיות עליהן מדבר השב"כ עומדות בסתירה למציאות היומיומית המוכרת, לפיה הבת של חברו מ"לוחמים לשלום" נהרגה מירי שוטרי מג"ב בענאתה.

במהלך השיחה אף העלה פיטר את האפשרות כי הם "יעזרו אחד לשני". מר מהגר סירב, והוסיף כי אם ישמע על פעילות שאינה חוקית ידווח למשטרה, כנדרש ממנו עפ"י חוק.

במכתב ליועץ המשפטי לממשלה נכתב כי המוקד להגנת הפרט רואה בחומרה את ניסיונות השב"כ להתערב בפעילותם של ארגוני זכויות אדם, לעקוב אחר התנהלותם, לרכז מידע אודותם ולנסות להרתיעם מלפעול למען הצדק. התערבות שכזו הינה פגיעה ביסודות המשטר הדמוקרטי ובמי שאמונים על חיזוקו וביסוסו.


לצפייה בעדות מר מהגר אודות הפגישה מיום 1.8.07


לצפייה במכתב המוקד ליועץ המשפטי לממשלה מיום 5.8.07


לצפייה בתשובת היועץ המשפטי לממשלה מיום 16.10.07

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים

נושאים קשורים