הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 10.12.1948
הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם שקיבלה עצרת האומות המאוחדות בדצמבר 1948. העצרת מכריזה "כדי שכל יחיד וכל גוף חברתי ישווה תמיד לנגד עיניו וישאף לטפח, דרך לימוד וחינוך, יחס של כבוד אל הזכויות ואל החירויות הללו, ולהבטיח באמצעים הדרגתיים, לאומיים ובינלאומיים, שההכרה בעקרונות אלה וההקפדה עליהם תהא כללית ויעילה בקרב אוכלוסי המדינות החברות ובקרב האוכלוסים שבארצות שיפוטם".

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם שקיבלה עצרת האומות המאוחדות בדצמבר 1948. העצרת מכריזה "כדי שכל יחיד וכל גוף חברתי ישווה תמיד לנגד עיניו וישאף לטפח, דרך לימוד וחינוך, יחס של כבוד אל הזכויות ואל החירויות הללו, ולהבטיח באמצעים הדרגתיים, לאומיים ובינלאומיים, שההכרה בעקרונות אלה וההקפדה עליהם תהא כללית ויעילה בקרב אוכלוסי המדינות החברות ובקרב האוכלוסים שבארצות שיפוטם".

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות