המוקד להגנת הפרט - ביהמ"ש הורה לצבא ולשב"ס להשיב לעתירת המוקד, ולנמק מדוע לא רושם השב"ס במדויק ובזמן אמת, את מקום מעצרם של עצורים, ואת היעד אליו הם מועברים: זאת, בעקבות עתירת "הביאס קורפוס" שהגיש המוקד, לגילוי מקום מעצרו של כלוא שהועבר מכלא קישון ליעד לא ידוע, אך השב"ס לא מסר הודעה למשפחתו, ולא ביצע רישום כנדרש
חזרה לעמוד הקודם
05.11.2007

ביהמ"ש הורה לצבא ולשב"ס להשיב לעתירת המוקד, ולנמק מדוע לא רושם השב"ס במדויק ובזמן אמת, את מקום מעצרם של עצורים, ואת היעד אליו הם מועברים: זאת, בעקבות עתירת "הביאס קורפוס" שהגיש המוקד, לגילוי מקום מעצרו של כלוא שהועבר מכלא קישון ליעד לא ידוע, אך השב"ס לא מסר הודעה למשפחתו, ולא ביצע רישום כנדרש

ביום  16.10.07 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה לצו הביאס קורפוס, לאחר שעצור שהיה כלוא בכלא קישון הועבר ביום 11.10.07 למקום אחר לא ידוע, מבלי שנמסרה הודעה על כך למשפחתו או לכל גורם אחר. במכתב מיום 16.10.07, כמעט שבוע לאחר שהעציר "נעלם", מסר משל"ט כליאה, הגורם הצבאי שהוסמך על ידי רשויות המדינה למסור מידע בדבר מקום מעצרם של עצורים, כי הם לא הצליחו לאתר את מקום הימצאו של העצור, וכי הם מבצעים בדיקות נוספות כדי לאתרו.

בעתירה מבהיר המוקד את חובת הרשויות למסור הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום אחזקתו, שכן זוהי זכות יסוד של העציר ושל משפחתו. מערכת שלטונית, מוסיף המוקד, המעלימה ומחביאה אנשים, היא מערכת אכזרית הפוגעת קשות בצלם האנוש של העצור ובני משפחתו. בנוסף למציאת העצור, דרש המוקד סעד עקרוני, שבית המשפט יורה לצבא ולשב"ס לנמק כיצד קורה כי עצור נעלם ממסופי המחשב, ומה הם עושים כדי שלא יישנו מקרים כאלה.

ביום 17.10.07 הודיעה פרקליטות המדינה למוקד כי העצור נמצא בכלא אוהלי קידר. חרף בקשת הפרקליטות למחוק את העתירה, סירב המוקד וביקש מביהמ"ש לחייב את המשיבים להשיב לסעד העקרוני שבעתירה. ביהמ"ש קיבל את הבקשה, והורה למשיבים להגיש את תגובתם.


לצפייה בעתירה מיום 16.10.07


לצפייה במכתב מאת משל"ט כליאה מיום 16.10.07


לצפייה בבקשת המוקד מיום 18.10.07

נושאים קשורים