בג"ץ 6698/95 - קעדאן ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 6698/95 - קעדאן ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 08.03.2000
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת בני זוג לא יהודים לאפשר להם לרכוש מגרשים ביישוב קציר, בין במכרז ובין בדרך אחרת המבטיחה שוויון הזדמנויות בין הפונים להתיישבות שם. העתירה התקבלה בחלקה. בית המשפט קובע כי המדינה לא הייתה רשאית על פי דין להקצות לסוכנות היהודית מקרקעין לצורך הקמת היישוב הקהילתי קציר על בסיס של הפליה בין יהודים לבין מי שאינם יהודים. השופטים פוסקים כי על המדינה לשקול את בקשתם של העותרים לרכוש לעצמם חלקת מקרקעין ביישוב קציר לצורך הקמת ביתם, וזאת על יסוד עקרון השוויון, ומתוך התחשבות בשיקולים השייכים לעניין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות