בג"ץ 2674/03 - קדורה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו-על-תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2674/03 - קדורה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו-על-תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 17.03.2003
בג"ץ 2674/03 - קדורה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו-על-תנאי
עתירה לאשר יציאה לחו"ל מהגדה המערבית. העותר התקבל ללימודים לתואר שני בארה"ב. לפני תחילת הלימודים הוא ניגש לגשר אלנבי כדי לצאת דרכו, אך יציאתו נמנעה ללא הסבר. לעותר אמנם יש עבר ביטחוני, אבל גם הרשויות אינן רואות בו סיכון, וראיה לכך היא ענישה פחותה במקרה שלו ושחרורו המוקדם. העותר טען שזכותו לחופש תנועה, וכנגזרת ממנה הזכות להשכלה ולחופש עיסוק, מופרות, ושהפרה זו אינה עומדת במבחן המידתיות. כן טען העותר שלמשיבים אין סמכות למנוע את יציאתו, לאור הסכם הביניים משנת 1995. העתירה נמחקה לאחר שהמשיב אישר את יציאת העותר לחו"ל בתנאי שיישאר שם שנתיים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה לאשר יציאה לחו"ל מהגדה המערבית. העותר התקבל ללימודים לתואר שני בארה"ב. לפני תחילת הלימודים הוא ניגש לגשר אלנבי כדי לצאת דרכו, אך יציאתו נמנעה ללא הסבר. לעותר אמנם יש עבר ביטחוני, אבל גם הרשויות אינן רואות בו סיכון, וראיה לכך היא ענישה פחותה במקרה שלו ושחרורו המוקדם. העותר טען שזכותו לחופש תנועה, וכנגזרת ממנה הזכות להשכלה ולחופש עיסוק, מופרות, ושהפרה זו אינה עומדת במבחן המידתיות. כן טען העותר שלמשיבים אין סמכות למנוע את יציאתו, לאור הסכם הביניים משנת 1995. העתירה נמחקה לאחר שהמשיב אישר את יציאת העותר לחו"ל בתנאי שיישאר שם שנתיים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות