בג"ץ 2722/92 - אלעמרין נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה, פ"ד מו(3), 693 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2722/92 - אלעמרין נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה, פ"ד מו(3), 693
פסיקה | פסיקה / עליון | 14.06.1992
בג"ץ 2722/92 - אלעמרין נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה, פ"ד מו(3), 693
בג"ץ קובע כי סמכותו של המפקד הצבאי בהתאם לתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) חלה גם על חלקי הבית שלא היו בבעלות או בשימוש של החשוד, אלא של אחרים, אף אם לא הוכח שהאחרונים לקחו חלק בפעילותו של החשוד, עודדו אותה או היו מודעים לה. השופט חשין, בדעת מיעוט, סבור שאת תקנה 119 יש לפרש על פי עקרונות היסוד של מדינת ישראל וחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, ולא על פי רוח הדברים בעת התקנת התקנה, ויש להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כן מונה פסק הדין רשימה של שיקולים שיש לשקול בבחינת החלטתו של המפקד הצבאי בדבר הריסת הבית. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קובע כי סמכותו של המפקד הצבאי בהתאם לתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) חלה גם על חלקי הבית שלא היו בבעלות או בשימוש של החשוד, אלא של אחרים, אף אם לא הוכח שהאחרונים לקחו חלק בפעילותו של החשוד, עודדו אותה או היו מודעים לה. השופט חשין, בדעת מיעוט, סבור שאת תקנה 119 יש לפרש על פי עקרונות היסוד של מדינת ישראל וחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, ולא על פי רוח הדברים בעת התקנת התקנה, ויש להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כן מונה פסק הדין רשימה של שיקולים שיש לשקול בבחינת החלטתו של המפקד הצבאי בדבר הריסת הבית. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות