המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 2722/92 - אלעמרין נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה, פ"ד מו(3), 693
חזרה לעמוד הקודם
14.06.1992|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 2722/92 - אלעמרין נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה, פ"ד מו(3), 693

בג"ץ קובע כי סמכותו של המפקד הצבאי בהתאם לתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) חלה גם על חלקי הבית שלא היו בבעלות או בשימוש של החשוד, אלא של אחרים, אף אם לא הוכח שהאחרונים לקחו חלק בפעילותו של החשוד, עודדו אותה או היו מודעים לה. השופט חשין, בדעת מיעוט, סבור שאת תקנה 119 יש לפרש על פי עקרונות היסוד של מדינת ישראל וחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, ולא על פי רוח הדברים בעת התקנת התקנה, ויש להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כן מונה פסק הדין רשימה של שיקולים שיש לשקול בבחינת החלטתו של המפקד הצבאי בדבר הריסת הבית. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים