בג"ץ 3583/99 - צביח ואח' נ' אלוף פיקוד מרכז עתירה לצו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3583/99 - צביח ואח' נ' אלוף פיקוד מרכז עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 30.05.1999
בג"ץ 3583/99 - צביח ואח' נ' אלוף פיקוד מרכז עתירה לצו על תנאי
עתירה למציאה והבאה לקבורה של גופת פלסטיני שנהרג כשביצע פיגוע התאבדות בשנת 1995. זמן קצר אחרי האירוע נבדק הפרופיל הגנטי של שרידי הגופה, ונמצא כי העותרת מתאימה להיות אמו של ההרוג. במהלך השנים מאז לא הוחזרה הגופה, למרות הודעות למשפחה כי יש כוונה להחזירה. המשיב הפנה בזמנו לבג"ץ 6807/04, שדן בהחזקת גופה אחרת כקלף מיקוח עד להחזרת גופת החייל אילן סעדון. גופת החייל הוחזרה מאז, ובעקבותיה הוחזרה גם הגופה שהוחזקה בגינה, אך המשיב עמד בסירובו להחזיר את הגופה דנן, בלי לנמק. יצוין, כי בסופו של דבר הוחזרה הגופה ביוני 2000. חששות המשיב, שהועלו מאוחר יותר, שהלוויה תיכרך בהפרות סדר, נתבדו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה למציאה והבאה לקבורה של גופת פלסטיני שנהרג כשביצע פיגוע התאבדות בשנת 1995. זמן קצר אחרי האירוע נבדק הפרופיל הגנטי של שרידי הגופה, ונמצא כי העותרת מתאימה להיות אמו של ההרוג. במהלך השנים מאז לא הוחזרה הגופה, למרות הודעות למשפחה כי יש כוונה להחזירה. המשיב הפנה בזמנו לבג"ץ 6807/04, שדן בהחזקת גופה אחרת כקלף מיקוח עד להחזרת גופת החייל אילן סעדון. גופת החייל הוחזרה מאז, ובעקבותיה הוחזרה גם הגופה שהוחזקה בגינה, אך המשיב עמד בסירובו להחזיר את הגופה דנן, בלי לנמק. יצוין, כי בסופו של דבר הוחזרה הגופה ביוני 2000. חששות המשיב, שהועלו מאוחר יותר, שהלוויה תיכרך בהפרות סדר, נתבדו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות