המוקד להגנת הפרט הגיש עתירה לשינוי מען במרשם האוכלוסין של ארבעה ילדים שנולדו ומתגוררים עד היום באזור רמאללה: כתובת מגורי הילדים בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידי ישראל רשומה - בעקבות טעות - ברפיח שברצועת עזה. סירוב הצבא לענות לפניות המוקד ולתקן את הטעות מעמיד את הילדים בסכנת גירוש תמידית מביתם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
24.03.2008
המוקד להגנת הפרט הגיש עתירה לשינוי מען במרשם האוכלוסין של ארבעה ילדים שנולדו ומתגוררים עד היום באזור רמאללה: כתובת מגורי הילדים בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידי ישראל רשומה - בעקבות טעות - ברפיח שברצועת עזה. סירוב הצבא לענות לפניות המוקד ולתקן את הטעות מעמיד את הילדים בסכנת גירוש תמידית מביתם
המוקד להגנת הפרט הגיש עתירה לשינוי מען במרשם האוכלוסין של ארבעה ילדים שנולדו ומתגוררים עד היום באזור רמאללה: כתובת מגורי הילדים בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידי ישראל רשומה - בעקבות טעות - ברפיח שברצועת עזה. סירוב הצבא לענות לפניות המוקד ולתקן את הטעות מעמיד את הילדים בסכנת גירוש תמידית מביתם

ביום 13.3.08 הגיש המוקד עתירה בשם ארבעה ילדים שנולדו ומתגוררים באזור רמאללה, אך למרות זאת, בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני המצוי בידי ישראל, רשומים בכתובת שגויה ברפיח שברצועת עזה. הטעות התגלתה כאשר אבי הילדים ביקש לשנות את כתובת המשפחה בתוך הגדה המערבית. המשפחה הגישה בקשה לתקן את הטעות ולשנות את מען הילדים לאזור רמאללה שבגדה המערבית, אך הפנייה לא נענתה.

בהסכם הביניים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית ("הסכם אוסלו"), הועברו סמכויות ניהול מרשם האוכלוסין של תושבי השטחים לידי הרשות הפלסטינית, ובתוך כך הסמכות לרישום ילדים ועדכון המען הרשום. על מנת להבטיח כי בידי ישראל יימצא העתק מדויק של מרשם האוכלוסין הפלסטיני, נקבע כי על הצד הפלסטיני לעדכן את הצד הישראלי בדיעבד על כל שינוי שערך במרשם – אך המרשם שבניהול הרשות הוא המרשם הקובע. יש לציין כי בהסכם אוסלו אין התייחסות מיוחדת לשינוי מען בין רצועת עזה לגדה המערבית, וזאת בהתאם לעקרון היסוד הקבוע בהסכם, לפיו שני החלקים הללו מהווים יחידה טריטוריאלית אחת.

בשנת 2000 החליטה ישראל "להקפיא" את עדכון הכתובות בין רצועת עזה לגדה בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידיה, כחלק ממגמה כללית ליצירת הפרדה בין רצועת עזה לבין הגדה המערבית. המידע הרשום באותה עת במרשם האוכלוסין לא נבדק ולא נבחן, אלא הוקפא כפי שהיה בלא אפשרות לשנותו, לתקנו, או לערער על נכונותו. בעקבות ההקפאה הישראלית של העתק המרשם נתקלו פלסטינים שכתובותיהם עודכנו רק במרשם הפלסטיני המקורי בבעיות קשות, עד שבלית ברירה הפסיק הצד הפלסטיני לעדכן את המרשם המקורי.

במקרה של הילדים העותרים, פנה המוקד תחילה ליועמ"ש המשיב בבקשה שתתוקן טעות הרישום. לאחר פרק זמן ממושך ענה היועמ"ש כי העדכונים במרשם מתקבלים מהרשות הפלסטינית ולכן על העותרים להפנות את טענותיהם לצד הפלסטיני - זאת למרות שבמרשם הפלסטיני אין כל טעות והעותרים רשומים בכתובתם הנכונה באזור רמאללה. לאחר שהמוקד שב והבהיר שהטעות היא רק בצד הישראלי - הבהרה באמצעות מכתב מאת סגן מנהל הוועדה האזרחית הפלסטינית המפרט את פניותיהם לצד הישראלי בנדון ואף באמצעות צירוף העתק מן הפניות של הצד הפלסטיני - ענה היועמ"ש כי הבקשות "אינן מנומקות ואינן מבהירות מדוע מדובר בטעות הדורשת תיקון".

המשיבים לא הציגו טיעונים ביטחוניים למדיניות ההקפאה של עדכון מרשם האוכלוסין ככלל ולתיקון המען הרשום השגוי של ארבעת הילדים העותרים בפרט. המוקד מדגיש בעתירה כי תפקידו של פקיד הרישום הוא טכני ושיקול דעתו מוגבל וכן כי מרשם האוכלוסין הוא כלי סטטיסטי-תיעודי בלבד, אשר אינו יכול להוות אמצעי לקביעת זכויות מהותיות או להגבלתן.

ביום 13.4.08 נתן ביהמ"ש צו ביניים האוסר על הרחקת הילדים מהגדה המערבית עד למתן החלטה בעתירה.


לצפייה בעתירה מיום 13.3.08

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 13.3.08 הגיש המוקד עתירה בשם ארבעה ילדים שנולדו ומתגוררים באזור רמאללה, אך למרות זאת, בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני המצוי בידי ישראל, רשומים בכתובת שגויה ברפיח שברצועת עזה. הטעות התגלתה כאשר אבי הילדים ביקש לשנות את כתובת המשפחה בתוך הגדה המערבית. המשפחה הגישה בקשה לתקן את הטעות ולשנות את מען הילדים לאזור רמאללה שבגדה המערבית, אך הפנייה לא נענתה.

בהסכם הביניים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית ("הסכם אוסלו"), הועברו סמכויות ניהול מרשם האוכלוסין של תושבי השטחים לידי הרשות הפלסטינית, ובתוך כך הסמכות לרישום ילדים ועדכון המען הרשום. על מנת להבטיח כי בידי ישראל יימצא העתק מדויק של מרשם האוכלוסין הפלסטיני, נקבע כי על הצד הפלסטיני לעדכן את הצד הישראלי בדיעבד על כל שינוי שערך במרשם – אך המרשם שבניהול הרשות הוא המרשם הקובע. יש לציין כי בהסכם אוסלו אין התייחסות מיוחדת לשינוי מען בין רצועת עזה לגדה המערבית, וזאת בהתאם לעקרון היסוד הקבוע בהסכם, לפיו שני החלקים הללו מהווים יחידה טריטוריאלית אחת.

בשנת 2000 החליטה ישראל "להקפיא" את עדכון הכתובות בין רצועת עזה לגדה בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידיה, כחלק ממגמה כללית ליצירת הפרדה בין רצועת עזה לבין הגדה המערבית. המידע הרשום באותה עת במרשם האוכלוסין לא נבדק ולא נבחן, אלא הוקפא כפי שהיה בלא אפשרות לשנותו, לתקנו, או לערער על נכונותו. בעקבות ההקפאה הישראלית של העתק המרשם נתקלו פלסטינים שכתובותיהם עודכנו רק במרשם הפלסטיני המקורי בבעיות קשות, עד שבלית ברירה הפסיק הצד הפלסטיני לעדכן את המרשם המקורי.

במקרה של הילדים העותרים, פנה המוקד תחילה ליועמ"ש המשיב בבקשה שתתוקן טעות הרישום. לאחר פרק זמן ממושך ענה היועמ"ש כי העדכונים במרשם מתקבלים מהרשות הפלסטינית ולכן על העותרים להפנות את טענותיהם לצד הפלסטיני - זאת למרות שבמרשם הפלסטיני אין כל טעות והעותרים רשומים בכתובתם הנכונה באזור רמאללה. לאחר שהמוקד שב והבהיר שהטעות היא רק בצד הישראלי - הבהרה באמצעות מכתב מאת סגן מנהל הוועדה האזרחית הפלסטינית המפרט את פניותיהם לצד הישראלי בנדון ואף באמצעות צירוף העתק מן הפניות של הצד הפלסטיני - ענה היועמ"ש כי הבקשות "אינן מנומקות ואינן מבהירות מדוע מדובר בטעות הדורשת תיקון".

המשיבים לא הציגו טיעונים ביטחוניים למדיניות ההקפאה של עדכון מרשם האוכלוסין ככלל ולתיקון המען הרשום השגוי של ארבעת הילדים העותרים בפרט. המוקד מדגיש בעתירה כי תפקידו של פקיד הרישום הוא טכני ושיקול דעתו מוגבל וכן כי מרשם האוכלוסין הוא כלי סטטיסטי-תיעודי בלבד, אשר אינו יכול להוות אמצעי לקביעת זכויות מהותיות או להגבלתן.

ביום 13.4.08 נתן ביהמ"ש צו ביניים האוסר על הרחקת הילדים מהגדה המערבית עד למתן החלטה בעתירה.


לצפייה בעתירה מיום 13.3.08

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות