בג"ץ 10811/03 - בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה עתירה לצו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 10811/03 - בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 08.12.2003
בג"ץ 10811/03 - בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה עתירה לצו על תנאי
עתירת המוקד בעניינו של עובד ארגון זכויות האדם בצלם, אשר המדינה מנעה את כניסתו מעזה לירושלים לצורכי עבודה והשתלמות מקצועית. המדינה הכריזה על עזה כשטח צבאי סגור, ועל כן נזקק העובד להיתר מטעם המדינה לצורך כניסה לישראל. לטענת העותרים, המדינה לא העניקה בשיקוליה את המשקל הראוי לחשיבות פעילותם של ארגוני זכויות אדם, והחלטתה לוקה בביסוסה העובדתי, בסבירותה ובמידתיותה. המדינה לא שקלה כראוי גם את חשיבות חופש המידע, שפעילות ארגון בצלם מבוססת עליו, ואת חשיבות חופש העיסוק וחופש התנועה של עובד ארגון בצלם. העתירה נמחקה לאחר שבית המשפט עיין בחומר החסוי, והמליץ לעותרים למשוך את העתירה ללא צו להוצאות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד בעניינו של עובד ארגון זכויות האדם בצלם, אשר המדינה מנעה את כניסתו מעזה לירושלים לצורכי עבודה והשתלמות מקצועית. המדינה הכריזה על עזה כשטח צבאי סגור, ועל כן נזקק העובד להיתר מטעם המדינה לצורך כניסה לישראל. לטענת העותרים, המדינה לא העניקה בשיקוליה את המשקל הראוי לחשיבות פעילותם של ארגוני זכויות אדם, והחלטתה לוקה בביסוסה העובדתי, בסבירותה ובמידתיותה. המדינה לא שקלה כראוי גם את חשיבות חופש המידע, שפעילות ארגון בצלם מבוססת עליו, ואת חשיבות חופש העיסוק וחופש התנועה של עובד ארגון בצלם. העתירה נמחקה לאחר שבית המשפט עיין בחומר החסוי, והמליץ לעותרים למשוך את העתירה ללא צו להוצאות.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות