חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958 סעיף 6 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958 סעיף 6
חקיקה | חוק | 24.06.1969
חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958 סעיף 6

סעיף 6 של החוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), העוסק בתוצאות אי-מילוי החוק. הסעיף קובע כי החלטה או פעולה של עובד הציבור לא יהיו פסולות רק משום שלא מילא את הוראות הסעיפים 2א, 2ב, 4 או 5; ואולם, בכל הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט, על עובד הציבור הראיה כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן תשובה או הודעה כאמור נעשו כדין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו המשמעתית של עובד הציבור למלא את חובתו לפי חוק זה. מאתר "צבי לוינסון, משרד עורכי דין"

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

סעיף 6 של החוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), העוסק בתוצאות אי-מילוי החוק. הסעיף קובע כי החלטה או פעולה של עובד הציבור לא יהיו פסולות רק משום שלא מילא את הוראות הסעיפים 2א, 2ב, 4 או 5; ואולם, בכל הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט, על עובד הציבור הראיה כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן תשובה או הודעה כאמור נעשו כדין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו המשמעתית של עובד הציבור למלא את חובתו לפי חוק זה. מאתר "צבי לוינסון, משרד עורכי דין"

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות