האמנה האירופית בדבר זכויות האדם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
האמנה האירופית בדבר זכויות האדם
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 04.11.1950
האמנה האירופית בדבר זכויות האדם

האמנה האירופית שנועדה להגן על זכויות אדם וחירויות יסוד באירופה. מסמך האמנה מורכב משלושה חלקים: הראשון מפרט את עיקר הזכויות והחירויות, השני מניח את היסודות לבית המשפט לזכויות האדם ולסדרי הדין שלו, והשלישי מכיל הוראות נוספות שונות. מאתר HR-Net

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

האמנה האירופית שנועדה להגן על זכויות אדם וחירויות יסוד באירופה. מסמך האמנה מורכב משלושה חלקים: הראשון מפרט את עיקר הזכויות והחירויות, השני מניח את היסודות לבית המשפט לזכויות האדם ולסדרי הדין שלו, והשלישי מכיל הוראות נוספות שונות. מאתר HR-Net

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות