פעולות צה"ל בחברון - מה חוקי ומה לא המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פעולות צה"ל בחברון - מה חוקי ומה לא
שונות | אחר | 01.02.2007
פעולות צה"ל בחברון - מה חוקי ומה לא
האגודה לזכויות האזרח פירסמה פנקס כיס המיועד לחיילי הצבא המשרתים בחברון, ובו פירוט סמכויותיהם והנחיות להתנהגות באירועים שונים. כך, למשל, מובהר כי כאשר חייל עד לאלימות כלפי תושב פלסטיני או רכושו, מצד אזרח ישראלי או מצד רבש"צ האיזור, עליו לפעול מיידית להפסקת הפגיעה ולהגנה על הקורבן, ואף לעצור את התוקף אם הדבר נחוץ לצורך זיהויו עד הגעת המשטרה למקום. עוד מפורט בפנקס כי לחיילי הצבא אין סמכות חוקית להגביל את תנועתם של פלסטינים בנימוק הפטרנליסטי של הגנה עליהם: חובתם לאפשר להם את מימוש הזכות לתנועה חופשית על ידי העמדת כוחות אבטחה מוגברים להגנתם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
האגודה לזכויות האזרח פירסמה פנקס כיס המיועד לחיילי הצבא המשרתים בחברון, ובו פירוט סמכויותיהם והנחיות להתנהגות באירועים שונים. כך, למשל, מובהר כי כאשר חייל עד לאלימות כלפי תושב פלסטיני או רכושו, מצד אזרח ישראלי או מצד רבש"צ האיזור, עליו לפעול מיידית להפסקת הפגיעה ולהגנה על הקורבן, ואף לעצור את התוקף אם הדבר נחוץ לצורך זיהויו עד הגעת המשטרה למקום. עוד מפורט בפנקס כי לחיילי הצבא אין סמכות חוקית להגביל את תנועתם של פלסטינים בנימוק הפטרנליסטי של הגנה עליהם: חובתם לאפשר להם את מימוש הזכות לתנועה חופשית על ידי העמדת כוחות אבטחה מוגברים להגנתם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות