ע"א 5604/94 - חמד ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין המוקד להגנת הפרט
ע"א 5604/94 - חמד ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 12.01.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט העליון קיבל ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, וחייב את המדינה בפיצויים לילד פלסטיני שנפצע בראשו מכדור גומי במהלך מרדף של שוטרי מג"ב אחרי מיידי אבנים בג'נין בתקופת האינתיפאדה הראשונה. הנשיא ברק קבע כי לא מדובר ב"פעולה מלחמתית", הפוטרת את המדינה מאחריות בנזיקין, וכי בעצם הירי במהלך מרדף יזום בשעות החשכה לעבר קטין שלא סיכן את השוטרים היה משום התרשלות. השופטת דורנר הוסיפה כי סטנדרט ההתנהגות הסביר נקבע על פי רמת הביצוע שניתן לצפות לה בנסיבות המקרה משוטרים מיומנים שעברו הכשרה מתאימה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות