בג"ץ 2950/96 - מוסא ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2950/96 - מוסא ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 23.03.1997
בג"ץ 2950/96 - מוסא ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
בג"ץ אישר את נוהל משרד הפנים הידוע כ"הליך המדורג", שלפיו ניתנת לבן הזוג של תושב קבע אשרה ב/1 לתקופה של 27 חודשים מיום אישור הבקשה לאיחוד משפחות, אחריה אשרת שהייה א/5 לתקופה של שלוש שנים, ורק בתום אלה מעמד של תושב קבע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ אישר את נוהל משרד הפנים הידוע כ"הליך המדורג", שלפיו ניתנת לבן הזוג של תושב קבע אשרה ב/1 לתקופה של 27 חודשים מיום אישור הבקשה לאיחוד משפחות, אחריה אשרת שהייה א/5 לתקופה של שלוש שנים, ורק בתום אלה מעמד של תושב קבע.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות