בג"ץ 6868/02 - צאלח א-דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6868/02 - צאלח א-דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 07.08.2002
בג"ץ 6868/02 - צאלח א-דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא שלא להרוס את הבית שבו גר אביו של מפגע. הבית בטול-כרם, שבו גר האב זה 21 שנה, שכור, ואינו שייך למשפחת המפגע. המוקד טוען כי הריסת הבית הנה ענישה קולקטיבית ובלתי מידתית המנוגדת לדין הבינלאומי ההומניטארי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא שלא להרוס את הבית שבו גר אביו של מפגע. הבית בטול-כרם, שבו גר האב זה 21 שנה, שכור, ואינו שייך למשפחת המפגע. המוקד טוען כי הריסת הבית הנה ענישה קולקטיבית ובלתי מידתית המנוגדת לדין הבינלאומי ההומניטארי.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות