בג"ץ 1825/96 - דודין ואח' נ' האלוף אילן בירן, מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1825/96 - דודין ואח' נ' האלוף אילן בירן, מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 10.03.1996
בג"ץ 1825/96 - דודין ואח' נ' האלוף אילן בירן, מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להימנע מהריסת בית שכור בידי משפחתו של מי שהורשע בסיוע למפגע. המוקד טוען כי הריסת הבית מהווה ענישה קולקטיבית, המנוגדת למשפט הבינלאומי ומפירה עקרונות יסוד של המשפט הישראלי. המוקד מוסיף כי מדובר בהריסה שמטרתה המוצהרת היא הרתעה, שהוכחה כלא יעילה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להימנע מהריסת בית שכור בידי משפחתו של מי שהורשע בסיוע למפגע. המוקד טוען כי הריסת הבית מהווה ענישה קולקטיבית, המנוגדת למשפט הבינלאומי ומפירה עקרונות יסוד של המשפט הישראלי. המוקד מוסיף כי מדובר בהריסה שמטרתה המוצהרת היא הרתעה, שהוכחה כלא יעילה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות