המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ למתן צו הביאס קורפוס: העותרים מבקשים מביהמ"ש להורות לצבא למסור מידע בדבר מעצרם ומקום אחזקתם של כל העצורים בידי הכוחות הישראליים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
09.01.2009
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ למתן צו הביאס קורפוס: העותרים מבקשים מביהמ"ש להורות לצבא למסור מידע בדבר מעצרם ומקום אחזקתם של כל העצורים בידי הכוחות הישראליים
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ למתן צו הביאס קורפוס: העותרים מבקשים מביהמ"ש להורות לצבא למסור מידע בדבר מעצרם ומקום אחזקתם של כל העצורים בידי הכוחות הישראליים

המוקד עתר לבג"ץ ביום חמישי 8.1.2009, בשמם של 15 פלסטינים שנעצרו ברצועת עזה במהלך הלחימה, שהצבא סירב למסור פרטים אודות מעצרם ומקום אחזקתם. כמו כן דרש המוקד מידע אודות עשרות פלסטינים נוספים, שלגביהם לא היה הצבא מוכן למסור שום פרט נוסף או לאמת את עובדת היותם מוחזקים על ידיו.

בעתירה ביקש המוקד מביהמ"ש לקבוע דיון דחוף בנושא, שכן זכותו הבסיסית של עצור שדבר מעצרו ומקום אחזקתו ייוודעו. בזכות זו תלוי מימושן של זכויותיו הנוספות של העצור, כגון ייצוג משפטי והתערבות בעניין תנאי מעצרו. גם זכותה של משפחתו של העצור לדעת אודות מעצרו תלויה במידע זה.

המוקד מציין כי בעבר, בעתירות דומות אודות מעצרם של תושבי שטחים ע"י כוחות הביטחון הישראליים, קבע ביהמ"ש פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות למתן תגובת המשיבים לעתירה, אלא שבהחלטתו מיום 9.1, הורה בית המשפט למשיבים להגיב לעתירה עד יום 11.1.2009.

לצפייה בעתירה מיום 8.1.2009

הדפסה הדפסה
שיתוף

המוקד עתר לבג"ץ ביום חמישי 8.1.2009, בשמם של 15 פלסטינים שנעצרו ברצועת עזה במהלך הלחימה, שהצבא סירב למסור פרטים אודות מעצרם ומקום אחזקתם. כמו כן דרש המוקד מידע אודות עשרות פלסטינים נוספים, שלגביהם לא היה הצבא מוכן למסור שום פרט נוסף או לאמת את עובדת היותם מוחזקים על ידיו.

בעתירה ביקש המוקד מביהמ"ש לקבוע דיון דחוף בנושא, שכן זכותו הבסיסית של עצור שדבר מעצרו ומקום אחזקתו ייוודעו. בזכות זו תלוי מימושן של זכויותיו הנוספות של העצור, כגון ייצוג משפטי והתערבות בעניין תנאי מעצרו. גם זכותה של משפחתו של העצור לדעת אודות מעצרו תלויה במידע זה.

המוקד מציין כי בעבר, בעתירות דומות אודות מעצרם של תושבי שטחים ע"י כוחות הביטחון הישראליים, קבע ביהמ"ש פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות למתן תגובת המשיבים לעתירה, אלא שבהחלטתו מיום 9.1, הורה בית המשפט למשיבים להגיב לעתירה עד יום 11.1.2009.

לצפייה בעתירה מיום 8.1.2009

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות