החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/64 - "מרחב התפר" – הערכות ותקצוב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/64 - "מרחב התפר" – הערכות ותקצוב
מסמכים אחרים | החלטת ממשלה | 14.04.2002
החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/64 - "מרחב התפר" – הערכות ותקצוב
ההחלטה קובעת, בין היתר, כי מכשול ההפרדה נועד למנוע מעבר פלסטינים מהשטחים לתחומי מדינת ישראל ולשטח המוניציפאלי של ירושלים, למעט מקרים הומניטריים ותושבי מקומות יישוב מסוימים. ההגבלות על התנועה בתוך השטחים אינן מוזכרות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ההחלטה קובעת, בין היתר, כי מכשול ההפרדה נועד למנוע מעבר פלסטינים מהשטחים לתחומי מדינת ישראל ולשטח המוניציפאלי של ירושלים, למעט מקרים הומניטריים ותושבי מקומות יישוב מסוימים. ההגבלות על התנועה בתוך השטחים אינן מוזכרות.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות