Preventing Torture and other Ill-Treatment In U.S. Military and Intelligence Detention Facilities המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Preventing Torture and other Ill-Treatment In U.S. Military and Intelligence Detention Facilities
מסמכים אחרים | נייר עמדה | 22.11.2009
Preventing Torture and other Ill-Treatment In U.S. Military and Intelligence Detention Facilities
ארגון Human Rights Watch קורא לממשלת ארצות הברית להתאים את תנאי ההחזקה של כלואים לחוק ההומניטרי הבינלאומי. בין המלצותיו: לגנות כל צורה של עינויים בכל זמן; לשפר את תנאי המעצר, ובכלל זה לבטל את ההחזקה הממושכת בבידוד; לפרסם את מיקומם של כל מתקני הכליאה והמעצר בארצות הברית ומחוצה לה; לאפשר ביקור סדיר של עורכי דין, אנשי רפואה, נציגי הצלב האדום וארגוני זכויות אדם אחרים ועוד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ארגון Human Rights Watch קורא לממשלת ארצות הברית להתאים את תנאי ההחזקה של כלואים לחוק ההומניטרי הבינלאומי. בין המלצותיו: לגנות כל צורה של עינויים בכל זמן; לשפר את תנאי המעצר, ובכלל זה לבטל את ההחזקה הממושכת בבידוד; לפרסם את מיקומם של כל מתקני הכליאה והמעצר בארצות הברית ומחוצה לה; לאפשר ביקור סדיר של עורכי דין, אנשי רפואה, נציגי הצלב האדום וארגוני זכויות אדם אחרים ועוד.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות