המוקד להגנת הפרט - Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
חזרה לעמוד הקודם
09.12.1988|מסמכים אחרים|החלטת או"ם

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment

העקרונות קובעים, בין היתר, שאדם המוחזק במאסר או מעצר מכל סוג לא יהיה חשוף לכל צורה של עינויים או יחס משפיל; ושסיבת המעצר, זמן המעצר, זמן הביקורת השיפוטית או האחרת על המעצר, זהות הרשות העוצרת הרלוואנטית ומקום ההחזקה במעצר יתועדו ויימסרו לעצור עצמו או לעורך דינו. מאתר ספריית זכויות האדם באוניברסיטת מינסוטה.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים