Basic Principles for the Treatment of Prisoners המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Basic Principles for the Treatment of Prisoners
מסמכים אחרים | החלטת או"ם | 14.12.1990
Basic Principles for the Treatment of Prisoners
העקרונות קובעים, בין היתר, שכל האסירים יטופלו בכבוד, שצרכים הנובעים מאמונותיהם הדתיות ייענו ככל שניתן, שהחזקתם בבידוד תימנע ככל שניתן, ושתתאפשר להם גישה לשירותים הרפואיים המקובלים באותה מדינה. מאתר ספריית זכויות האדם באוניברסיטת מינסוטה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העקרונות קובעים, בין היתר, שכל האסירים יטופלו בכבוד, שצרכים הנובעים מאמונותיהם הדתיות ייענו ככל שניתן, שהחזקתם בבידוד תימנע ככל שניתן, ושתתאפשר להם גישה לשירותים הרפואיים המקובלים באותה מדינה. מאתר ספריית זכויות האדם באוניברסיטת מינסוטה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות