Security Detainees and the Supreme Court המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Security Detainees and the Supreme Court
שונות | אתר אינטרנט | 22.11.2009
Security Detainees and the Supreme Court
האתר של Human Rights First מדווח על ההליכים המתקיימים בפני בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין עצורים המוחזקים בבתי כלא צבאיים, כולל כלא Guantanamo Bay, ועל ההשלכות של מקרים אלה מבחינת המשפט הבינלאומי והמשפט האמריקאי.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
האתר של Human Rights First מדווח על ההליכים המתקיימים בפני בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין עצורים המוחזקים בבתי כלא צבאיים, כולל כלא Guantanamo Bay, ועל ההשלכות של מקרים אלה מבחינת המשפט הבינלאומי והמשפט האמריקאי.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות