אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנת אזרחים בעת מלחמה, סעיף 48 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנת אזרחים בעת מלחמה, סעיף 48
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 12.08.1949
אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנת אזרחים בעת מלחמה, סעיף 48
סעיף זה מחייב את המעצמה הכובשת לאפשר את יציאתם של זרים מתוך השטח הכבוש.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
סעיף זה מחייב את המעצמה הכובשת לאפשר את יציאתם של זרים מתוך השטח הכבוש.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות