ת.א. (י-ם) 8967/04 - דעיבס נ' מדינת ישראל כתב תביעה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ת.א. (י-ם) 8967/04 - דעיבס נ' מדינת ישראל כתב תביעה
כתבי בי דין | כתב תביעה | 25.07.2004
ת.א. (י-ם) 8967/04 - דעיבס נ' מדינת ישראל כתב תביעה
תושב ירושלים תובע פיצויים בגין נזקי גוף ופגיעה בכבודו כאדם. הוא נעצר במהלך מבצע "חומת מגן" ברמאללה מבלי שנמסרה לו סיבת המעצר. במהלך מעצרו הוכה בידי חיילי צה"ל, נלקחו ממנו מסמכים וכסף שלא הושבו לו עד היום, והוא הוחזק בתנאים קשים, בדומה לעצורים רבים שנעצרו באותה תקופה. מפרקליטות פיקוד מרכז נמסר שלא נמצאו ראיות הקושרות בין חייל שידוע שהכה עצורים במועד הרלוונטי ובין תלונת התובע; ומבירור שערך המוקד עולה כי תיק החקירה נעלם. התביעה מייחסת למדינה אחריות, בין ישירה ובין שילוחית, למעשי חיילי צה"ל במקרה זה, ובתוכם תקיפה, רשלנות, והפרת חובות חקוקות שונות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תושב ירושלים תובע פיצויים בגין נזקי גוף ופגיעה בכבודו כאדם. הוא נעצר במהלך מבצע "חומת מגן" ברמאללה מבלי שנמסרה לו סיבת המעצר. במהלך מעצרו הוכה בידי חיילי צה"ל, נלקחו ממנו מסמכים וכסף שלא הושבו לו עד היום, והוא הוחזק בתנאים קשים, בדומה לעצורים רבים שנעצרו באותה תקופה. מפרקליטות פיקוד מרכז נמסר שלא נמצאו ראיות הקושרות בין חייל שידוע שהכה עצורים במועד הרלוונטי ובין תלונת התובע; ומבירור שערך המוקד עולה כי תיק החקירה נעלם. התביעה מייחסת למדינה אחריות, בין ישירה ובין שילוחית, למעשי חיילי צה"ל במקרה זה, ובתוכם תקיפה, רשלנות, והפרת חובות חקוקות שונות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות