המוקד להגנת הפרט - חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 [נוסח מלא ומעודכן ליום 28.6.2010, כולל תיקון מס' 8 (תש"ע-2010)]
חזרה לעמוד הקודם
28.06.2010|חקיקה|חוק

חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 [נוסח מלא ומעודכן ליום 28.6.2010, כולל תיקון מס' 8 (תש"ע-2010)]

חוק חופש המידע מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה לקבל מידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצדה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב, על פי הנדרש. החוק קובע את הנוהל להגשת בקשות מידע מרשויות ציבוריות ואת אופן הטיפול בהן, ומציין את המקרים החריגים בהם רשות ציבורית רשאית או מחויבת לדחות בקשת מידע. בין היתר קובע החוק כי שר המשפטים יתקין תקנות הקובעות אגרות בעד בקשה לקבל מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו. כמו כן קובע החוק כי אדם לא יידרש לשלם אגרה כדי לקבל מידע על אודות עצמו.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים