חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 [נוסח מלא ומעודכן ליום 28.6.2010, כולל תיקון מס' 8 (תש"ע-2010)] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 [נוסח מלא ומעודכן ליום 28.6.2010, כולל תיקון מס' 8 (תש"ע-2010)]
חקיקה | חוק | 28.06.2010
חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 [נוסח מלא ומעודכן ליום 28.6.2010, כולל תיקון מס' 8 (תש"ע-2010)]
חוק חופש המידע מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה לקבל מידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצדה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב, על פי הנדרש. החוק קובע את הנוהל להגשת בקשות מידע מרשויות ציבוריות ואת אופן הטיפול בהן, ומציין את המקרים החריגים בהם רשות ציבורית רשאית או מחויבת לדחות בקשת מידע. בין היתר קובע החוק כי שר המשפטים יתקין תקנות הקובעות אגרות בעד בקשה לקבל מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו. כמו כן קובע החוק כי אדם לא יידרש לשלם אגרה כדי לקבל מידע על אודות עצמו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוק חופש המידע מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה לקבל מידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצדה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב, על פי הנדרש. החוק קובע את הנוהל להגשת בקשות מידע מרשויות ציבוריות ואת אופן הטיפול בהן, ומציין את המקרים החריגים בהם רשות ציבורית רשאית או מחויבת לדחות בקשת מידע. בין היתר קובע החוק כי שר המשפטים יתקין תקנות הקובעות אגרות בעד בקשה לקבל מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו. כמו כן קובע החוק כי אדם לא יידרש לשלם אגרה כדי לקבל מידע על אודות עצמו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות