בג"ץ 7016/01 – האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים עתירה מתוקנת למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7016/01 – האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים עתירה מתוקנת למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 15.11.2001
בג"ץ 7016/01 – האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים עתירה מתוקנת למתן צו על תנאי
עתירה נגד מדיניות המשיב להימנע מלפרט את הטעמים הביטחוניים ו/או הפליליים שבגינם הוא מסרב לבקשות לאיחוד משפחות. העדר נוהל הקובע קריטריונים ברורים לסירוב, או אי פרסומו של נוהל כזה, פוגעים בזכות הטיעון של המבקשים נגד הסירוב. העותרת קובעת כי על המשיב לבטא בקריטריונים שהוא קובע התייחסות ראויה למימוש הזכות לחיי משפחה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה נגד מדיניות המשיב להימנע מלפרט את הטעמים הביטחוניים ו/או הפליליים שבגינם הוא מסרב לבקשות לאיחוד משפחות. העדר נוהל הקובע קריטריונים ברורים לסירוב, או אי פרסומו של נוהל כזה, פוגעים בזכות הטיעון של המבקשים נגד הסירוב. העותרת קובעת כי על המשיב לבטא בקריטריונים שהוא קובע התייחסות ראויה למימוש הזכות לחיי משפחה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות