תמצית דו"ח ועדת החקירה לעניין הטיפול בחללי אויב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תמצית דו"ח ועדת החקירה לעניין הטיפול בחללי אויב
מסמכים אחרים | אחר | 06.01.2002
תמצית דו"ח ועדת החקירה לעניין הטיפול בחללי אויב
תמצית מצונזרת של דו"ח ועדת החקירה שהוקמה בעקבות מחדלי הצבא בטיפול בקבורתם של שני פלסטינים שענייניהם עלו בבג"ץ 5267/92 ובג"ץ 4883/97. הדו"ח מגולל את השתלשלות העניינים במקרים אלה, עד לזיהוי הגופות. הוועדה קבעה כי רוב בעלי התפקידים הרלוואנטיים שהופיעו בפניה לא היו מודעים לנהלים העדכניים של הצבא בנושא; כי הפקודות הקובעות נהלים אלה - בעניין סימון הגופות, הקבורה על פי צו, הקבורה בקברים נפרדים, ועוד - אינן מקוימות; וכי תחזוקת בתי הקברות לחללי אויב לקויה. הוועדה הגישה המלצות בעניין בדיקת הגופות לפני קבורתן, תיעוד הזיהוי ותיעוד ההליך עד לקבורה, וכן המליצה להעביר את בית הקברות שליד גשר בנות יעקב למקום אחר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תמצית מצונזרת של דו"ח ועדת החקירה שהוקמה בעקבות מחדלי הצבא בטיפול בקבורתם של שני פלסטינים שענייניהם עלו בבג"ץ 5267/92 ובג"ץ 4883/97. הדו"ח מגולל את השתלשלות העניינים במקרים אלה, עד לזיהוי הגופות. הוועדה קבעה כי רוב בעלי התפקידים הרלוואנטיים שהופיעו בפניה לא היו מודעים לנהלים העדכניים של הצבא בנושא; כי הפקודות הקובעות נהלים אלה - בעניין סימון הגופות, הקבורה על פי צו, הקבורה בקברים נפרדים, ועוד - אינן מקוימות; וכי תחזוקת בתי הקברות לחללי אויב לקויה. הוועדה הגישה המלצות בעניין בדיקת הגופות לפני קבורתן, תיעוד הזיהוי ותיעוד ההליך עד לקבורה, וכן המליצה להעביר את בית הקברות שליד גשר בנות יעקב למקום אחר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות