אמנת ג'נבה (הראשונה) בדבר הטבת מצבם של פצועים וחולים מבין אנשי הכוחות המזויינים בשדה הקרב סעיף 16 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנת ג'נבה (הראשונה) בדבר הטבת מצבם של פצועים וחולים מבין אנשי הכוחות המזויינים בשדה הקרב סעיף 16
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 12.08.1949
אמנת ג'נבה (הראשונה) בדבר הטבת מצבם של פצועים וחולים מבין אנשי הכוחות המזויינים בשדה הקרב סעיף 16
הסעיף קובע כי על צד לסכסוך לתעד כל מידע שיוכל לסייע בזיהוי הפצועים, החולים וההרוגים מקרב אנשי הצד שכנגד שנפלו לידיו, ומפרט את המידע שתיעוד זה צריך לכלול, ככל שיש. הסעיף קובע שיש להעביר מידע זה לצד שכנגד בהקדם האפשרי, ומתאר את דרך העברת המידע. כן קובע הסעיף שיש למסור לצד שכנגד את רשימת הרוגיו ומסמכים וחפצים שנמצאו על המתים, ומתאר את דרך המסירה. מאתר ה-University of Vienna Institute of International Law and International Relations.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
הסעיף קובע כי על צד לסכסוך לתעד כל מידע שיוכל לסייע בזיהוי הפצועים, החולים וההרוגים מקרב אנשי הצד שכנגד שנפלו לידיו, ומפרט את המידע שתיעוד זה צריך לכלול, ככל שיש. הסעיף קובע שיש להעביר מידע זה לצד שכנגד בהקדם האפשרי, ומתאר את דרך העברת המידע. כן קובע הסעיף שיש למסור לצד שכנגד את רשימת הרוגיו ומסמכים וחפצים שנמצאו על המתים, ומתאר את דרך המסירה. מאתר ה-University of Vienna Institute of International Law and International Relations.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות