בג"ץ 8359/01 - אבו מיזר ואח' נ' מדינת ישראל עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8359/01 - אבו מיזר ואח' נ' מדינת ישראל עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 29.10.2001
בג"ץ 8359/01 - אבו מיזר ואח' נ' מדינת ישראל עתירה למתן צו על תנאי
עתירה למציאה והבאה לקבורה של גופת פלסטיני שנהרג מאש הצבא בפברואר 1971 לאחר שהסתנן לגדה מירדן. בשנת 1995 אישרה המשיבה את החזרת הגופה למשפחה בחברון, אך כל הפניות אל הרשויות בעניין זה מאז ועד היום העלו חרס. בשנת 2001 מסר הצבא כי הגופה "אינה מוכרת לו", וכי בתקופה שבה אותו אדם נהרג, על פי הטענה, הטיפול בגופות היה באחריות המשטרה. גם המשטרה טוענת שאין היא יודעת מה עלה בגורל הגופה. התנהלות המשיבה אינה עולה בקנה אחד עם הדין הבינלאומי ופסיקות בית המשפט העליון בעניין כבוד המת. ההליך המשפטי לא הביא למציאת הגופה והחזרתה. למסמכים נוספים ראו פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה למציאה והבאה לקבורה של גופת פלסטיני שנהרג מאש הצבא בפברואר 1971 לאחר שהסתנן לגדה מירדן. בשנת 1995 אישרה המשיבה את החזרת הגופה למשפחה בחברון, אך כל הפניות אל הרשויות בעניין זה מאז ועד היום העלו חרס. בשנת 2001 מסר הצבא כי הגופה "אינה מוכרת לו", וכי בתקופה שבה אותו אדם נהרג, על פי הטענה, הטיפול בגופות היה באחריות המשטרה. גם המשטרה טוענת שאין היא יודעת מה עלה בגורל הגופה. התנהלות המשיבה אינה עולה בקנה אחד עם הדין הבינלאומי ופסיקות בית המשפט העליון בעניין כבוד המת. ההליך המשפטי לא הביא למציאת הגופה והחזרתה. למסמכים נוספים ראו פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות