דנג"ץ 7206/02 - גראדאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דנג"ץ 7206/02 - גראדאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 05.09.2002
דנג"ץ 7206/02 - גראדאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה
בג"ץ דחה בקשה לדיון נוסף בפסק הדין בג"ץ 6696/02. פסק הדין הנזכר דחה עתירות של בני משפחותיהם של פלסטינים שביצעו פיגועים נגד ישראלים לחייב את המשיב להעניק להם זכות טיעון נגד ההחלטה להרוס את בתיהם. נקבע כי החלטת בג"ץ 6868/02, שקבעה כי תושבים החוששים מהרס בתיהם על ידי הצבא יוכלו לפנות ישירות למשיב ולהעביר לו את הנתונים שיש בהם כדי להשפיע על החלטתו, מאזנת כראוי בין צרכי הצבא לבין זכות הטיעון של אותם תושבים. בכך פטר למעשה בית המשפט את הצבא מן החובה לתת הודעה מוקדמת לדיירים, והטיל את האחריות למניעת ההריסה על התושבים עצמם, שאינם יודעים בהכרח את האשמה המיוחסת לבן משפחתם. הם נדרשים בכך למעשה להציג את ביתם כמועמד להריסה בלא שקיבלו על כך ידיעה רשמית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ דחה בקשה לדיון נוסף בפסק הדין בג"ץ 6696/02. פסק הדין הנזכר דחה עתירות של בני משפחותיהם של פלסטינים שביצעו פיגועים נגד ישראלים לחייב את המשיב להעניק להם זכות טיעון נגד ההחלטה להרוס את בתיהם. נקבע כי החלטת בג"ץ 6868/02, שקבעה כי תושבים החוששים מהרס בתיהם על ידי הצבא יוכלו לפנות ישירות למשיב ולהעביר לו את הנתונים שיש בהם כדי להשפיע על החלטתו, מאזנת כראוי בין צרכי הצבא לבין זכות הטיעון של אותם תושבים. בכך פטר למעשה בית המשפט את הצבא מן החובה לתת הודעה מוקדמת לדיירים, והטיל את האחריות למניעת ההריסה על התושבים עצמם, שאינם יודעים בהכרח את האשמה המיוחסת לבן משפחתם. הם נדרשים בכך למעשה להציג את ביתם כמועמד להריסה בלא שקיבלו על כך ידיעה רשמית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות