מקרי מוות ופציעה כתוצאה מהתפוצצות שיירי תחמושת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מקרי מוות ופציעה כתוצאה מהתפוצצות שיירי תחמושת
דוחות | דוח | 01.07.1995
מקרי מוות ופציעה כתוצאה מהתפוצצות שיירי תחמושת
דף מידע של 'בצלם' המצביע על פציעתם ומותם של פלסטינים כתוצאה מהשארת תחמושת על ידי הצבא באזורי מגורים. הדבר נעשה ברשלנות, ומהווה הפרה של החוק הישראלי והבינלאומי, והפרת פקודות הצבא עצמו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דף מידע של 'בצלם' המצביע על פציעתם ומותם של פלסטינים כתוצאה מהשארת תחמושת על ידי הצבא באזורי מגורים. הדבר נעשה ברשלנות, ומהווה הפרה של החוק הישראלי והבינלאומי, והפרת פקודות הצבא עצמו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות