ת.א. (חיפה) 12784/04 - עברה ואח' נ' מדינת ישראל - משטרת ישראל כתב תביעה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
ת.א. (חיפה) 12784/04 - עברה ואח' נ' מדינת ישראל - משטרת ישראל כתב תביעה
כתבי בי דין | כתב תביעה | 05.07.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תביעה נזיקית שהוגשה בגין ארבעה מקרים שונים של זריקת אבנים, הכאות, התעללויות וגניבת צאן מפלסטינים מאזור שכם על ידי מתנחלים. בכל המקרים הוגשו תלונות למשרדי המת"ק, ובאורח פלא כולן "נעלמו". הימנעות הנתבעת מלחקור את האירועים מנעה את בירור העובדות וזהוי המתנחלים, והסבה בכך נזק ראייתי לתובעים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות