ב"ש (י-ם) 7517/02 - מדינת ישראל נ' חליפה ואח' בקשה להוצאת צו שיפוטי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ב"ש (י-ם) 7517/02 - מדינת ישראל נ' חליפה ואח' בקשה להוצאת צו שיפוטי
כתבי בי דין | בקשה | 04.11.2002
ב"ש (י-ם) 7517/02 - מדינת ישראל נ' חליפה ואח' בקשה להוצאת צו שיפוטי
במסגרת אירוע של תפיסה והשמדת שני עדרים השייכים לתושבים מהכפר בודרוס, הגישה המדינה בקשה להוצאת צו שיפוטי לחילוט בשר העדרים שנטבחו. בתביעה נזיקית שהוגשה בעניין זה, טוען המוקד כי הבקשה נוסחה בצורה מגמתית שאינה דבקה באמת, לכאורה כדי להכשיל את בית המשפט. כך למשל, נרשמו ילדיהם של בעלי העדרים כמשיבים מבלי לציין כי אחד מהם הוא קטין, והם אף הוצגו כבעליו של עדר אחד ולא כבעליהם של שני עדרים נפרדים. סעיפי החוק שהובאו לידיעת בית המשפט בבקשה, הינם חלקיים, ולא מבטאים בצורה כנה את נורמות ההתנהגות ודרך הפעולה שהיו צריכים הנתבעים לנהוג, כעולה מהפקודה עצמה, ומהנחיות שנוסחו על ידי משרד החקלאות. בבקשה לא צויין, למשל, כי לבעלי העדרים לא ניתנה הזכות להישמע בפני בית המשפט לפני החלטה על חילוט, כנדרש בפקודה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
במסגרת אירוע של תפיסה והשמדת שני עדרים השייכים לתושבים מהכפר בודרוס, הגישה המדינה בקשה להוצאת צו שיפוטי לחילוט בשר העדרים שנטבחו. בתביעה נזיקית שהוגשה בעניין זה, טוען המוקד כי הבקשה נוסחה בצורה מגמתית שאינה דבקה באמת, לכאורה כדי להכשיל את בית המשפט. כך למשל, נרשמו ילדיהם של בעלי העדרים כמשיבים מבלי לציין כי אחד מהם הוא קטין, והם אף הוצגו כבעליו של עדר אחד ולא כבעליהם של שני עדרים נפרדים. סעיפי החוק שהובאו לידיעת בית המשפט בבקשה, הינם חלקיים, ולא מבטאים בצורה כנה את נורמות ההתנהגות ודרך הפעולה שהיו צריכים הנתבעים לנהוג, כעולה מהפקודה עצמה, ומהנחיות שנוסחו על ידי משרד החקלאות. בבקשה לא צויין, למשל, כי לבעלי העדרים לא ניתנה הזכות להישמע בפני בית המשפט לפני החלטה על חילוט, כנדרש בפקודה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות