בג"ץ 10428/05 - עליוה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 10428/05 - עליוה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 16.07.2006
בג"ץ 10428/05 - עליוה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית החלטה
בג"ץ פסק הוצאות לזכות העותרים בחמש עתירות שונות של המוקד שעניינן אי מענה ממושך לבקשות תושבי השטחים, מנועי כניסה לישראל, לבקר אצל בני משפחותיהם הכלואים בישראל ובמחנה עופר. העתירות נמחקו כאשר, שבועות מעטים לאחר הגשתן, התקבלה הודעת המשיב על הנפקת היתרי הביקור. בג"ץ שוכנע כי רק הגשת העתירות הובילה לקבלת הסעד המבוקש. כן נקבע כי העניין ההומניטרי שבו עסקו העתירות חייב מענה הולם בתוך זמן סביר, ולחלוף הזמן היה אפוא משקל ניכר. הסכום הכולל שנפסק לזכות העותרים היה 15,000 ש"ח.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ פסק הוצאות לזכות העותרים בחמש עתירות שונות של המוקד שעניינן אי מענה ממושך לבקשות תושבי השטחים, מנועי כניסה לישראל, לבקר אצל בני משפחותיהם הכלואים בישראל ובמחנה עופר. העתירות נמחקו כאשר, שבועות מעטים לאחר הגשתן, התקבלה הודעת המשיב על הנפקת היתרי הביקור. בג"ץ שוכנע כי רק הגשת העתירות הובילה לקבלת הסעד המבוקש. כן נקבע כי העניין ההומניטרי שבו עסקו העתירות חייב מענה הולם בתוך זמן סביר, ולחלוף הזמן היה אפוא משקל ניכר. הסכום הכולל שנפסק לזכות העותרים היה 15,000 ש"ח.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות