Agreement on Movement and Access המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Agreement on Movement and Access
אמנות וחקיקה | הסכם בינלאומי | 15.11.2005
Agreement on Movement and Access
הסכם בין ישראל והרשות הפלסטינית בעניין הפעלת מעברי הגבול ברצועת עזה לאחר נסיגת ישראל ממנה. נקבע בו כי מסוף נובמבר 2005 ייפתח מעבר רפיח לתנועה. המעבר יהיה בניהול מצרי-פלסטיני (כל צד יהיה אחראי על הצד שלו) ובפיקוח האיחוד האירופי. יוכלו להשתמש במעבר בעלי תעודות זהות פלסטיניות ואחרים רק באישור מוקדם מטעם ישראל והרשות הפלסטינית. ישראל תוכל להעביר מידע לפלסטינים בדבר אנשים המעוניינים להשתמש במעבר, אך ההחלטה הסופית בעניינם תהיה של הפלסטינים. ההסכם מסדיר גם את השימוש במעבר הסחורות כרם שלום ומסוף המטענים קרני, וכולל הסכמות כלליות בדבר הקמת נמל ימי ברצועה, שיקום נמל התעופה בה, נסיעת שיירות מאובטחות בין עזה לגדה, וכן התחייבות כללית של ישראל להסיר מחסומים בגדה. מתוך אתר משרד החוץ.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הסכם בין ישראל והרשות הפלסטינית בעניין הפעלת מעברי הגבול ברצועת עזה לאחר נסיגת ישראל ממנה. נקבע בו כי מסוף נובמבר 2005 ייפתח מעבר רפיח לתנועה. המעבר יהיה בניהול מצרי-פלסטיני (כל צד יהיה אחראי על הצד שלו) ובפיקוח האיחוד האירופי. יוכלו להשתמש במעבר בעלי תעודות זהות פלסטיניות ואחרים רק באישור מוקדם מטעם ישראל והרשות הפלסטינית. ישראל תוכל להעביר מידע לפלסטינים בדבר אנשים המעוניינים להשתמש במעבר, אך ההחלטה הסופית בעניינם תהיה של הפלסטינים. ההסכם מסדיר גם את השימוש במעבר הסחורות כרם שלום ומסוף המטענים קרני, וכולל הסכמות כלליות בדבר הקמת נמל ימי ברצועה, שיקום נמל התעופה בה, נסיעת שיירות מאובטחות בין עזה לגדה, וכן התחייבות כללית של ישראל להסיר מחסומים בגדה. מתוך אתר משרד החוץ.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות