המוקד להגנת הפרט פנה לנשיאת בית משפט העליון, משום שבשניים מהמקרים שנדונו בבית המשפט לא נרשמו פרוטוקולים של הדיונים, כנדרש: רישום פרוטוקול הוא בגדר חובה חוקית שאין לחרוג ממנה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.07.2009
המוקד להגנת הפרט פנה לנשיאת בית משפט העליון, משום שבשניים מהמקרים שנדונו בבית המשפט לא נרשמו פרוטוקולים של הדיונים, כנדרש: רישום פרוטוקול הוא בגדר חובה חוקית שאין לחרוג ממנה
המוקד להגנת הפרט פנה לנשיאת בית משפט העליון, משום שבשניים מהמקרים שנדונו בבית המשפט לא נרשמו פרוטוקולים של הדיונים, כנדרש: רישום פרוטוקול הוא בגדר חובה חוקית שאין לחרוג ממנה

בשניים מן התיקים שמנהל המוקד בפני ביהמ"ש העליון, נמסר ממזכירות ביהמ"ש העליון כי לא התקיים רישום פרוטוקול כמתחייב על פי חוק. אחד התיקים אף הועבר לדיון בפני הרכב חדש, אשר יצטרך עתה לדון, ואולי אף להכריע בעתירה, מבלי שיהא לפניו כל תיעוד מטענות הצדדים והערות השופטים מהדיון הראשון.

לאור חשיבות הנושא פנה המוקד ביום 8.7.2009 לנשיאת בית המשפט העליון, השופטת ביניש, בדרישה לברר מדוע לא נכתב פרוטוקול במקרים הנזכרים, ולדאוג לכך שמצב כזה לא יישנה.

במכתב מדגיש המוקד, כי רישום פרוטוקול הוא בגדר חובה המעוגנת בפסיקה ובחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, הקובע כי יש לרשום פרוטוקול, וכי על הפרוטוקול לשקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון. החוק מתייחס במפורש גם לבית משפט העליון.

לרישום פרוטוקול בדיוני ביהמ"ש חשיבות יתירה - לפרוטוקול מעמד ראייתי על פי חוק הראיות, לכתיבתו חשיבות מכרעת לשקיפות ופומביות הדיון, הוא משמש את הצדדים בתיקים ואף את ביהמ"ש עצמו, המכריע בתיק בהתבססו על תוכן הפרוטוקולים בנוסף לכתבי בית הדין.


לצפייה במכתב מיום 8.7.2009


לצפייה בדברי ההסבר לתיקון חוק בתי המשפט בעניין פרוטוקול הדיון מיום 11.3.2008

הדפסה הדפסה
שיתוף

בשניים מן התיקים שמנהל המוקד בפני ביהמ"ש העליון, נמסר ממזכירות ביהמ"ש העליון כי לא התקיים רישום פרוטוקול כמתחייב על פי חוק. אחד התיקים אף הועבר לדיון בפני הרכב חדש, אשר יצטרך עתה לדון, ואולי אף להכריע בעתירה, מבלי שיהא לפניו כל תיעוד מטענות הצדדים והערות השופטים מהדיון הראשון.

לאור חשיבות הנושא פנה המוקד ביום 8.7.2009 לנשיאת בית המשפט העליון, השופטת ביניש, בדרישה לברר מדוע לא נכתב פרוטוקול במקרים הנזכרים, ולדאוג לכך שמצב כזה לא יישנה.

במכתב מדגיש המוקד, כי רישום פרוטוקול הוא בגדר חובה המעוגנת בפסיקה ובחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, הקובע כי יש לרשום פרוטוקול, וכי על הפרוטוקול לשקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון. החוק מתייחס במפורש גם לבית משפט העליון.

לרישום פרוטוקול בדיוני ביהמ"ש חשיבות יתירה - לפרוטוקול מעמד ראייתי על פי חוק הראיות, לכתיבתו חשיבות מכרעת לשקיפות ופומביות הדיון, הוא משמש את הצדדים בתיקים ואף את ביהמ"ש עצמו, המכריע בתיק בהתבססו על תוכן הפרוטוקולים בנוסף לכתבי בית הדין.


לצפייה במכתב מיום 8.7.2009


לצפייה בדברי ההסבר לתיקון חוק בתי המשפט בעניין פרוטוקול הדיון מיום 11.3.2008

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות