בג"ץ 4212/06 - Avocats Sans Frontieres ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4212/06 - Avocats Sans Frontieres ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 28.06.2006
בג"ץ 4212/06 - Avocats Sans Frontieres ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום ואח' פסק דין
פסק דין בעתירתם של עורכי דין פלסטינים להנפיק להם היתרי מעבר מעזה לגדה לצורך השתתפות בכנס בינלאומי, וכן להורות למשיבים להשיב לבקשותיהם של פלסטינים לקבל היתרי כניסה לישראל, בין השאר לצורך מעבר מעזה לגדה, בתוך זמן סביר. בית המשפט קבע כי לאור העובדה שהמשיבים כבר הסכימו להנפיק היתרים לחלק מן העותרים יש לדחות את העתירה בנוגע להענקת סעד כללי ביחס לזמן המענה לבקשות. יחד עם זאת קבע בית המשפט כי טוב יעשו המשיבים אם יספקו מענה לבקשות פלסטינים להיתרי כניסה לישראל בתוך 7-5 ימים לפני מועד הנסיעה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירתם של עורכי דין פלסטינים להנפיק להם היתרי מעבר מעזה לגדה לצורך השתתפות בכנס בינלאומי, וכן להורות למשיבים להשיב לבקשותיהם של פלסטינים לקבל היתרי כניסה לישראל, בין השאר לצורך מעבר מעזה לגדה, בתוך זמן סביר. בית המשפט קבע כי לאור העובדה שהמשיבים כבר הסכימו להנפיק היתרים לחלק מן העותרים יש לדחות את העתירה בנוגע להענקת סעד כללי ביחס לזמן המענה לבקשות. יחד עם זאת קבע בית המשפט כי טוב יעשו המשיבים אם יספקו מענה לבקשות פלסטינים להיתרי כניסה לישראל בתוך 7-5 ימים לפני מועד הנסיעה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות